e-Posta Yazdır PDF

2. Geleneksel Sat?n Alma Gnleri Fuar?

S.S. Tm Optisyenler ve Gzlkler Temin ve Tevzi Kooperatifi & GzKoop taraf?ndan bu y?l ikincisi dzenlenen Geleneksel Sat?n Alma Gnleri Fuar?, 8-11 Ekim 2015 tarihleri aras?nda,

gozkoop_rize_satinalma_gunleri.jpg

Devamını oku...
 
e-Posta Yazdır PDF

?ktisadi Gvencemiz Kooperatiflerimizdir


Tm sektrlerde yabanc? ve byk sermaye gruplar? kar??s?nda kk sermaye gruplar?n?n hak ve ?karlar?n? kurabilecekleri rgtlenme modeli olarak kooperatif modeli ne ?k?yor. Kooperatiflerin at?s? alt?nda birle?en firmalar bylece sermaye tekellerinin boyunduru?undan kurtulabiliyor.

Trkiye Optik Sektr'nde de yabanc? ve byk sermayeye kar?? kurulmu? kooperatifler bulunuyor. Bu kooperatiflerden biri de Trkiye'nin ilk gzlkler ve optisyenler kooperatifi olan Gzkoop. 2011 y?l?nda kurulan Gzkoop bugn sektrde kurulan di?er kooperatiflerle de i?birli?i ierisinde, a?da? hizmet anlay???yla hareket ederek al??malar?n? srdryor.

Bu al??malara ve kooperatifle?menin nemine ili?kin Gzkoop Ynetim Kurulu Ba?kan? Burin KKREN ile bir syle?i gerekle?tirdik.

Burcin_Kucukoren_Iktisadi_Guvencemiz.jpg

Devamını oku...
 
e-Posta Yazdır PDF

21 ?ubat 2015 Cumartesi Gn saat 13:30 'da Mersin Ticaret ve Sanayii Odas? ev sahipli?inde Akdeniz Gzlkkler ve Optisyenler Federasyonu ile Mersin Gzlkler ve Optisyenler derne?i taraf?ndan dzenlenen " Gzlkl?n Dn, Bugn ve Yar?n?...." Konulu toplant? Konfederasyonumuz Genel Sekreteri Say?n ?lker AYAZ moderatrl?nde yap?ld?.

Toplant?da Gzkoop Ynetim Kurulu Ba?kan? Sn. Burin KKREN'de konu?mas?n? kat?l?mc?lara ?u ?ekilde aktard?:

2015_Mersin_Toplantisi_Kucukoren.jpg

Devamını oku...
 
e-Posta Yazdır PDF

Gzkoopla Syle?i...

Fransan?n Paris ?ehrinde dzenlenen uluslararas? optik fuar? Silmo 2012'ye kat?ld???m?zda rastlad???m?z tan?d?k simalardan biri de GzKoop'un Ynetim Kurulu Ba?kan? Sn. Burin Kkren'di.

Biz de haz?r Burin Bey'i yakalam??ken k?sa bir syle?i yapt?k.

silmo_2012_burcin_kucukoren.jpg
Devamını oku...
 
Sayfa 2 / 2

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg
Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik Gazete