e-Posta Yazdır PDF

2. Geleneksel Sat?n Alma Gnleri Fuar?

S.S. Tm Optisyenler ve Gzlkler Temin ve Tevzi Kooperatifi & GzKoop taraf?ndan bu y?l ikincisi dzenlenen Geleneksel Sat?n Alma Gnleri Fuar?, 8-11 Ekim 2015 tarihleri aras?nda,

gozkoop_rize_satinalma_gunleri.jpg

Rizede bulunan Ridos Thermal Oteli'nde gerekle?tiriliyor. Gzkoopun, tedarikilerinin katk?s? ve deste?i ile birlikte organize etti?i bu etkinli?in amalar?ndan biri de, ortaklar?na yeni sezonla ilgili rn tan?t?mlar?n? yapmakt?r. Geti?imiz y?l birinci Geleneksel Sat?n Alma Gnleri Fuar?, Medeniyetler ?ehri olan Mardinde yap?lm??t?. Gzkoop bu sene de Rizede organize etti?i ve halen devam etmekte olan fuarla, Trkiyenin drt bir taraf?ndan Gzkop ortaklar?n? ve yak?nlar?n? bir araya getirerek hem sektrle ilgili bilgi al??veri?i, hem de farkl? kltrel anlamdaki etkile?ime f?rsat vermi? oluyor. Fuar?n son derece verimli geece?ine inan?yor, birlik ve beraberlik ad?na nemli bir tablo olu?turdu?unu vurgulamak istiyoruz. Geleneksel messeselerin ya?am ve iktisadi sigortas? niteli?inde olan Gzkoopa bu ve bundan sonraki organizasyonlar?nda Optik Gazete olarak ba?ar?lar diliyoruz.
DSC_8279.jpg
DSC_8105.jpg
DSC_8108.jpg
DSC_8246.jpg
DSC_8134.jpg
DSC_8148.jpg
DSC_8227.jpg
Kaynak:optikgazete.com

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg
Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik Gazete