e-Posta Yazdır PDF

De?erli Meslekta?lar?m?z;

Kendisine ait olmayan karekodlar? bilerek ya da bilmeyerek (Seri numaras? manuel de?i?tirilerek) giri? yapan (rezerve eden) meslekta?lar?m?z bulundu?u hakk?nda meslek kurulu?umuza geri bildirimler yap?lmaktad?r.

Devamını oku...
 
e-Posta Yazdır PDF
Bakanl?ktan internetteki sahte rnlere sava? 21-09-2012

Sa?l??? tehdit eden rnleri inceleyen Sa?l?k Bakanl??? 75 siteyi tespit etti. Sat??? yasaklanan rnlerle ilgili RTK ve valiliklerle temasa geildi.

Sa?l?k Bakanl???, sa?l??? tehdit eden ila ve g?da takviyesi gibi rnlere internette de sava? at?. Bu rnlerin internette pazarlanmas?n? engellemek iin harekete geen bakanl?k, "Bu tip rnleri pazarlayanlar de?i?ik taktikler geli?tiriyor. Doktor kimliklerini kullanarak paket programlar haz?rl?yorlar. 75 internet sitesi tespit ettik. Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu (BTK) ile ortak al??ma karar? ald?k. Gvenli internette tart??mal? markalar?n yer almamas? ad?na, uygunsuz tan?t?mlar? yap?lan rnlerle ilgili internet sitelerini BTKya bildirdik. Vatanda?lar?m?z?n bu sitelere kar?? korunmas? sa?lanacak" dedi. Devamını oku...  

e-Posta Yazdır PDF

Grme, her alanda oldu?u gibi, e?itim ?retimde de etkili ve nemlidir. Trkiyede gzlk kullanma oran?, bat? lkelerine gre son derece d?ktr. (Trkiyede %15, bat?da %55) Dzenli gz taramalar? yap?lamad???ndan, ?renciler gzlk kullanmamaktad?rlar. Yeterli grme keskinli?i olmadan, e?itim ve ?retim olmaz. Bu da e?itim ve ?retimlerine olumsuz yans?makta ve ba?ar? oranlar?n? d?mektedir. Bu sebeple de gazete okuma kltr geli?memi?. Trafik kazalar?n?n da ba?l?ca bilinmeyen sebeplerinden biri budur. Net gremeyen ocuk h?r?n, zgveni zay?f, derslerinde ba?ar?s?z olur. Az grmenin ekonomik kay?p ve zarar? milyar dolarlarla ifade edilmektedir. Grmeden, okumadan, ?renmeden nas?l a?da? toplum olaca??z?

Devamını oku...
 
e-Posta Yazdır PDF

11 EK?M 2012 DNYA GRME GN OLARAK KUTLANACAKTIR. BU SENEK? TEMA VE SLOGAN : NLENEB?L?R KRL?N ELB?RL??? ?LE ORTADAN KALDIRILMASI


DNYA SA?LIK RGTܒNN 2020 V?ZYONU GRME HAKKI G?R???M? ?LE NLENEB?L?R KRLKLER?N ORTADAN KALDIRILMASI AMALANIYOR

Dnya Sa?l?k rgt ve Uluslararas? Krl? nleme Ajans? ncl?nde birok resmi ve sivil rgtn kat?l?m?yla kurulan uluslararas? VISION 2020: Right to Sight inisiyatifince her y?l Ekim ay? ierisinde kutluyor.
Uluslararas? Krl? nleme Ajans?, Dnya Sa?l?k rgt ve Uluslararas? Sivil Toplum Kurulu?lar?, meslek rgtleri ve gz sa?l??? kurulu?lar? ile i?birli?i halinde olu?turdu?u bir inisiyatiftir.

Devamını oku...
 
e-Posta Yazdır PDF

Optik Sektrnde Kan Kayb? Devam Ediyor

Optisyenlik messeseleri, TC Sa?l?k Bakanl???n?n gzetim ve denetiminde al??an, zel meslek kanunu olan, ok nemli bir sa?l?k mesle?idir.
4600 gzlk/optisyen ve 20.000 al??an? ile 100.000 ki?iye varan aileleri bu sektrden geimini sa?lamaktad?r.
4600 gzlknn tamam?na yak?n? SGK ile szle?meli gzlkdr.
Sektrmz, y?llardan beri sosyal gvenlik kurumlar? hak sahiplerine ve devlet memurlar?m?za hizmet vermektedir. Aylarca paras?n? tahsil edemedi?i dnemlerde dahi hizmetini aksatmam??, ykmllklerini ve sorumluluklar?n? yerine getirmi?tir.

Devamını oku...
 
Sayfa 4 / 6

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg
Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik Gazete