e-Posta Yazdır PDF

De?erli Meslekta?lar?m?z;

Devamını oku...
 
e-Posta Yazdır PDF

Say?n yelerimiz ve Meslekta?lar?m?z;
SGK resmi internet sitesinde "?malat? ve Tedariki firmalar?n dikkatine" ba?l?kl? duyurusu yay?nlanm??t?r. Bilgilerinize.

Devamını oku...
 
e-Posta Yazdır PDF

Say?n yelerimiz ve Meslekta?lar?m?z;
SGK resmi internet sitesinde "Optisyenlik Messeselerinin Dikkatine" ba?l?kl? duyurusu yay?nlanm??t?r. Bilgilerinize.

Devamını oku...
 
e-Posta Yazdır PDF

01.TEMMUZ.2012 Tarihinde uygulamaya geen Karekod Medula sistemi ile ilgili olarak T.O.O.M.D. ve Konfederasyon temsilcileri02.TEMMUZ.2012 TarihindeAnkarada tedariki firma temsilcileri ileSGK Hukuk M?avirli?i, GSS Genel Mdrve Optik ?ubeMdrile ayr? ayr? gr?meler yapm??t?r.

Devamını oku...
 
e-Posta Yazdır PDF

De?erli yelerimiz ve Meslekta?lar?m?z;

Konfederasyonumuzun Sosyal Gvenlik Kurumu`na yazd??? yaz?ya gelen cevaptan anla??laca?? gibi Ye?il Kartl?larda Taahhtname Alma Uygulamas? Kald?r?lm??t?r.Duyurulur.

GOK YK

Yaz?y? okumak iin t?klay?n?z.

 
Sayfa 6 / 6

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg
Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik Gazete