Çok odakl? gözlük cam?n?n (progresif) çerçeve seçimi nas?l olmal??

Çerçeve ile ilgili bütün ayarlar, ölçü al?nmadan ve cam?n tespiti yap?lmadan yap?lmal?d?r. Montajdan sonra yap?lacak bir ayarlama uzak veya yak?n görü?ün bozulmas?na sebep olur.

Çerçevenin yüzü sarmalamas?, yanaklara de?meyecek ?ekilde olmas? gerekir. Ölçü al?n?rken ölçüyü alan ki?i ile hasta gözleri ayn? hizada olmal?d?r.

www.great-te.com

gozluk-camlarinin-cerceve-secimi-nasil-olmali.jpg

Pupilla mesafesi her göz için ayr? ayr? çok dikkatli monocüler olarak ölçülmelidir. Pupillan?n orta noktas? ile çerçevenin alt kenar? aras?ndaki montaj yüksekli?i ölçülmelidir.

Great te progresivve gözlükcamlar?, yeni yüksek teknolojisi sayesinde, kullan?c?n?n daha az ba? hareketi ile, özellikle dar olan orta alanda da net görü? elde etmesini sa?lar.

Great te progressive camlar, her mesafe, tüm aktivitelerde net görü? ve h?zl? adapdasyon sa?lar.

Great te progresivve gözlük camlar? standart gözlük camlar?na göre, gözlü?e al??mak ve uyum çok k?sa sürelidir. Okuma ,araç kullanma daha güvenli ve rahatt?r. Bütün i? ve aktiviteler great te gözlük camlar?yla kolayd?r.

Daha fazlas? için optisyeninizle görü?ünüz.

www.great-te.com

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektörel
Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 55 konuk Ã§evrimiçi