Gzlk kullan?m? bireylerin gz bozukluklar? ya da gne?ten korunmak amac?yla tercih ettikleri aksesuarlar aras?nda yer almaktad?r.Gne? gzl? ise zellikle yaz aylar?nda her birey taraf?ndan tercih edilen ve edilmesi gereken en nemli aksesuarlardan biridir. Bu sayede hem gne?in zararl? ???nlar?ndan korunabilmekte hem de cilt zerinde olu?abilecek olumsuz durumlar engellenebilmektedir. Ancak gne? gzl? seerken dikkat edilmesi gereken baz? noktalar bulunmaktad?r. Bireylerin zellikle yz tipine ve ?ekline gre gne? gzl? semeleri hem grsellik a?s?ndan hem de gne?e kar?? daha iyi koruma sa?lamas? amac?ndan olduka nemlidir. Aksi takdirde seilen gzlk yze oturmamakta ya da kk geldi?i iin gne? ???nlar?ndan tam koruma sa?lamamaktad?r. Gzlk seerken dikkat edilmesi gereken baz? noktalar bulunmaktad?r:

2017-gozluk-modelleri-250.jpg

gozluk-modasi.jpg

YZ T?P?N?ZE ORANTILI GZLK SE?N

?ster normal gzlk olsun isterse gne? gzl? olsun al?nan gzlk her zaman ki?inin yz ile orant?l? olmak zorundad?r. Yz tipiniz e?er yuvarlak ise daha kenarl? ve k?eli gzlk semek surat?n?z? oldu?undan daha ince ve ?ekilli gstermenizi sa?layacakt?r. Ayn? ?ekilde uzun bir surat?n?z varsa daha yuvarlak ereveli gzlk seimleri surat?n?z? daha oval gstermenize yard?mc? olur. Aksi takdirde al?nan gzlk yznze daha kk ya da daha byk gelecektir. Bu ise surat?n yanl?? gzkmesine ve gzl?n yeterli koruma sa?lamamas?na neden olacakt?r.

?ster normal gzlk olsun isterse gne? gzl? olsun al?nan gzlk her zaman ki?inin yz ile orant?l? olmak zorundad?r. Yz tipiniz e?er yuvarlak ise daha kenarl? ve k?eli gzlk semek surat?n?z? oldu?undan daha ince ve ?ekilli gstermenizi sa?layacakt?r. Ayn? ?ekilde uzun bir surat?n?z varsa daha yuvarlak ereveli gzlk seimleri surat?n?z? daha oval gstermenize yard?mc? olur. Aksi takdirde al?nan gzlk yznze daha kk ya da daha byk gelecektir. Bu ise surat?n yanl?? gzkmesine ve gzl?n yeterli koruma sa?lamamas?na neden olacakt?r.

2017-gozluk-modelleri.jpg

Gzlk kullan?m?nda en nemli olan nokta kesinlikle iyi ve kaliteli bir gzlk tercih edilmesidir. zellikle gne? gzlklerinde d??ar?da sat?lan ucuz gzlkleri tercih etmek son derece sak?ncal?d?r. Gne? gzl?nn as?l amac? gne?in zararl? etkilerinden korunmak oldu?u iin, gzlk cam? tercihinde olduka dikkat edilmesi hatta bu konuda doktor tavsiyeleri bile dikkate al?nmal?d?r. Bu ?ekilde hareket edildi?inde daha kaliteli ve yksek fiyatl? bir rnn tercih edilmesi sa?l?k a?s?ndan da faydal? olacakt?r. Burda dikkat edilmesi gereken ise her yksek fiyatl? gzl?n iyi olmayaca??d?r. Dikkat edilmeli fiyat?ndan ok, kalitesine bak?lmal?d?r.

gozluk-seciminde-neye-dikkat-edilir.jpg

RENK SE?M? BEL?RLEY?C? B?R FAKTR

Her gn kullanmak zorunda olan bireyler iin gzlk rengi daha fazla nem ta??maktad?r. Giyim tarz?na, ten rengine ve yzne uygun renkte kullan?lan gzlk kullan?m? daha modern bir grnt izmektedir. Bu konuda en ok tercih edilen kemik gzlk
modelleri bireyin belirtilen zelliklerine uygun olarak seilmelidir. Gne? gzlklerinde ise bu kadar nemli olmasa da yine de renk ve ten rengine uyum olduka nemlidir. Aksi takdirde grsel olarak estetik bir grntde izmemektedir. A?k tenli ve a?k renk saa sahip olan birinin simsiyah gzlkler yerine daha kahve tonlar?nda ve ?effaf caml? gzlk modelleri semesi daha gzel grnt vermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ok patlak ve z?t renkli gzlk modellerinin seilmemesi gerekti?idir. Srekli kullan?lan bir para olarak gzlkler anl?k zevkler ya da be?eniler ile de?il daha uzun vadede d?nlerek al?nmal?d?r.

Kaynak:kadinvetrend.com

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 52 konuk çevrimiçi