Gz Hastal?klar? Uzman? Op.Dr. ?eyda Atabay, gz sa?l??? a?s?ndan bak?ld???nda a??n en nemli hastal???n?n bilgisayar kullan?mlar? oldu?unu belirtti. Bilgisayar kullan?rken gzlk kullan?lmas? gerekti?inin alt?n? izen Gz Hastal?klar? Uzman? Op.Dr. ?eyda Atabay, gz sa?l???n?n nemsenmesi gerekti?i belirtti.

Teknoloji ilerlemeye ba?lad???ndan beri art?k kitaplar?n bile bilgisayar zerinden okundu?unu a?klayan Gz Hastal?klar? Uzman? Op.Dr. ?eyda Atabay, notlar?n bilgisayar zerinden al?nd??? bir dnemde

bilgisayar_kullanirken_gozluk_takmak_gerek.jpg

oldu?umuzu syledi. Art?k herkesin elinde cep telefonu ve evlerde mutlaka tablet oldu?unu a?klayan Gz Hastal?klar? Uzman? Op.Dr. ?eyda Atabay, ??i iin srekli bilgisayar ba??nda olan ki?inin de sosyal medyada dola?an ki?inin de gz problemleri ya?ad???n? ifade etti.

Bilgisayar ve benzeri teknolojik aletlerin kullan?m?n?n gnmzde gz hastal?klar?na zemin haz?rlad???n? belirten Gz Hastal?klar? Uzman? Op.Dr. ?eyda Atabay, bilgisayar kullan?m? ile altta yatan bir problemin yz stne ?kabildi?ini belirtti. Gz hastas? olan ki?ilerin her zaman olmasa bile bilgisayar kar??s?nda gzlk takmalar?n?n yararl? olaca??n? syleyen Gz Hastal?klar? Uzman? Op.Dr. ?eyda Atabay, bylelikle gz yorgunlu?unun da rahatlayaca??n? syledi.

Gzlk cam? seerken bilgisayar?n ?????ndan koruyan camlar?n tercih edilmesinin do?ru olabilece?ini syleyen Gz Hastal?klar? Uzman? Op.Dr. ?eyda Atabay, gz kurulu?unun olu?abilece?i durumlarda suni gz damlalar?n?n kullan?lmas? gerekti?inin alt?n? izdi.

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 70 konuk çevrimiçi