Yasa gere?i her trl optik rn (Renkli, numaral? kontakt lens, gzlk camlar?, ereveleri, ?OL, LVA) hekim reetesi ile sadece optisyenlik messeselerinde sat???na izin verilen t?bbi cihazd?r. ?la ve tedavi, geri deme kapsam?nda de?erlendirilen optik rnlerin reklam? ve optisyenlik messeseleri d???nda herhangi bir mecrada sat??? yasakt?r.

AB lkelerinde bulunmayan, Sa?l?k Bakanl???m?z?n ba?ar?l? projesi ?TS ve TS sahte kaak taklit rnlerin engellenmesi ve kamu sa?l???n?n korunmas?n?n gvencesidir.

gozlerimiz_dunyaya_acilan_pencerelerimizdir.png

?lalar ?TS sistemi ile retimden hastaya kadar takip edilmektedir. ?lalar?n sahte olup olmad??? Sa?l?k Bakanl???n?n ila takip sistemi ile cep telefonundan kontrol yap?labilmektedir.

TB?TAK, Sa?l?k Bakanl??? T?TCK i? birli?i ile gerekle?tirilen TS (rn Takip Sistemi) 2017 ba??nda optik rnler iinde ithalat ve retimden son kullan?c? hastaya kadar karekod ile izlenecek. Bu uygulama gzlklk mesle?inin gvenirli?ini ve sayg?nl???n? da art?racakt?r.

Gzlk, a?da? modern bir toplum in?a etmenin anahtar?d?r. Gzlerimiz vcudumuzun dnyaya a?lan pencereleridir. ?rendiklerimizin % 83'n gzlerimizle sa?lar?z. Gzlerinizle kumar oynamay?n, gzlklerinizi senede iki kez Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan denetlenen ruhsatl? optisyenlik messeselerinden sat?n al?n.

Taylan Kker-Eczac?/Gzlk

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 70 konuk çevrimiçi