GZL?N HASTAYA SA?LADI?I YARAR TEDAV? M?D?R?

Hastan?n grmesini sa?layan, refraksiyon kusurunu dzelten, gz hekiminin t?p bilgisi ile yazd??? reeteyi, gzlk/Optisyen meslek bilgisini katarak, cam ve ereveden ki?iyi zel olarak retti?i, grmeyi temin eden optik sa?l?k gereci gzlktr. Gzlkle yap?lan sa?l?k hizmeti sunumu tedavidir.


Ebeveynler ocuklar?n? do?umda,1 ya??nda ve 4 ya??na gelmeden kesinlikle bir gz hekimine muayene ettirmelidir.


Gzlk verilebilir. ?a??l?k gzlkle tedavi edilebilir. ?a??l??? 6 ya??na kadar gzlkle tedavi etmezseniz, zm cerrahidir. Cerrahi i?lem hem pahal? hem de risklidir. Ayr?ca zay?f gzn daha ok al??mas? sa?lanmaya al???l?r.

taylan_kucuker_gozkoop.jpg

Bu, sa?lam gzn zel bir bandajla haftalar bazen aylar boyunca kapat?lmas? ile yap?l?r. nce gerekli olan reete edilir.
ocuk bunu kullanmaya ba?lar ve kapama tedavisi yap?l?r. ?a??l?kta e?er bir cerrahi mdahale yap?lacaksa genellikle nce gz tembelli?i giderilmeye al???l?r.


Gz tembelli?i tedavi edilmezse, kal?c? grme kusuru derinlik alg?lamas?nda ciddi kay?p olur. Ba?ar?da en nemli k?stas erken te?hisdir., binokler grme bozukluklar? prizmatik camlarla tedavi edilebilir. Yatalak hastalar?n yatarak okuyabilmeleri yine prizmatik camlarla sa?lanabilir. Az grenler iin teleskopik gzlkler tedavi arac?d?r. Sert kontak lenslerle keratokonus tedavi edilir.Her trl refraksiyon kusurun dzeltilmesi tedavidir.


Yap?lan yanl??l?k hekim reetesi ile ki?iye zel retilen her trl gzl?n ticari bir emtia gibi mtalaa edilmesinden kaynaklanmaktad?r. Grmeyi sa?layan cam ereve de?il, hekim reetesine mesleki bilgimizi katarak ki?iye zel retti?imiz gzlktr. Optik rnler (gzlk erevesi cam?, her trl kontak lens LVA vs) hekim reetesi ile sadece optisyenlik messesinde sat?? yap?labilen t?bbi cihazd?r. ?la ve tedavi kapsam?nda de?erlendirilmektedir. Bu nedenlerle Reklam? ve internet zerinden sat??? yasakt?r.


Gzlk a?da? ve modern bir toplum in?a etmenin anahtar?d?r.

Taylan KKER

Gzkoop Ynetim Kurulu yesi Taylan Kker

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 72 konuk çevrimiçi