Silmo?stanbul 2016 Ba?ar?yla Sona Erdi.

8-11 Aral?k 2016 tarihleri aras?nda Optik Sektr ierisindeki yerli ve yabanc? tm firmalar aras?nda i?birli?inin sa?lanmas? amac?yla yap?lan Silmo?stanbul ziyaretilerini a??rlad?.

Yerli ve Yabanc? 500'n zerinde gzlk markas?n?n 2017 koleksiyonlar?, gzlk aksesuarlar?, optik gzlk camlar?, her trl kontak lens, kontak lens aksesuarlar? ve bak?m ekipmanlar?, gne? gzlkleri,

silmoistanbul2016-sona-erdi-250.jpg

camlar?, oftalmolojik lm tan? cihazlar, gzlk yedek paralar? sektre ait tm yeni rn ve teknolojiler ziyaretilere sunuldu.

AKP U?ak Milletvekilimiz Alim TUN, Trkiye ?la ve T?bbi Cihaz Kurumu (T?TCK) Ba?kan? Dr. Hakk? Grsz, T?TCK Ba?kan Yard?mc?s? Ali Sait SEPT?O?LU,T?bbi Cihaz Sektrel Hizmetler Dairesi Ba?kan? Mehmet Ba?, T?TCK?ube Mdr ?smail Ba?yayla, SGK ?ube Mdr Dr. Murat AKIN Silmo?stanbul2016 Optik Fuar?na kat?larak Gemi?ten Gnmze Gzlk mzesini gezerek incelemelerde bulundular.

Brokratlar?m?z; kat?l?mc? gzlk cam ve ereve reticilerinin stantlar?n? ziyaret ederek uzun uzun incelemelerde, gr? al??veri?inde bulundular.

silmoistanbul2016-burokratlarimiz.jpg

T?TCK Ba?kan?m?z Hakk? GRSZ mahiyeti ile sektrnde Trkiyenin en byk al?m grubu olan GZKOOP stand?n? da ziyaret ederek, Kooperatif Ba?kan?m?z Burin KKREN den Gzkoop hakk?nda bilgi alarak ba?ar? dileklerini ilettiler. Bizler de Gzkoop temsilcileri olarak sektrmzle ilgili problemlerimizi, beklentilerimizi zm nerilerimizi, T?TCK Ba?kan?m?z Hakk? Grsze ve yneticilerimize aktarma f?rsat? bulduk.

Trkiye ?la ve T?bbi Cihaz Kurumu (T?TCK) Ba?kan? Dr. Hakk? Grsz 678 say?l? KHK kapsam?nda ?kacak olan T?bbi Cihaz retiminde Yat?r?m Te?vikine ili?kin Uygulama Ynetmeli?i hakk?nda bilgilendirmelerde bulundu. " Trkiye'de teknoloji tabanl? ve inovasyon bak?? a?s?na sahip yat?r?m yapmak isteyen yerli ve yabanc? yat?r?mc?ya hitap ediyoruz. Uygulama ynetmeli?ini ?kar?rken her bir giri?imci sanayici ile ayr? ayr? gr?ece?iz nk amac?m?z ihtiyaca uygun ve esnek terzi i?i faydal? bir destek yaratmak. Te?vikin verilmesini mteakip giri?imciden bizim de ar-ge'ye %3 pay ay?rmas? ve ihracat yapmas? ynnde taleplerimiz olacak. Ancak bu ?ekilde kamu ve zel sektrn anlaml? bir i?birli?i olur ve ekonomiye bir dinamik kazand?r?r?z" ?eklinde a?klamalarda bulundu.

GZKOOP Ynetim Kurulu

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 73 konuk çevrimiçi