2011 y?l?nda 27 ortakla ?zmirde kurulan GZKOOP, gvenli ve istikrarl? bymesini devam ettirmektedir. Geldi?imiz srete 165 ortak say?s?yla sektrn en byk al?m grubunu olu?turan Gzkoopun 37 tedarikisi bulunmaktad?r.

Tedarikilerimizden Seiko Optik, Hilton otelinde, Silmo?stanbul

seiko-2016.jpg

Optik Fuar?na kat?lan Gzkoop ortaklar? ad?na yemekli bir toplant? dzenleyerek bir araya geldiler.

Seiko Genel Mdr Suat AM, a?l?? konu?mas?nda, Seikonun 1881 y?l?nda nas?l kuruldu?unu, Trkiyede hizmet a?lar?n? yayg?nla?t?racaklar?n?, kalite ve gvene byk nem verdiklerini, i?birli?ini geli?tirmeyi hedeflediklerini, GzKoop ortaklar? ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklar?n? ifade ettiler. ??MD? S?ZE DAHA YAKINIZ slogan? ile konu?mas?n? tamamlad?lar.

silmoistanbul-seiko-tesekkurler.jpg

Seiko taraf?ndan; GzKoop Ynetim Kurulu yelerine plaket takdim edildi.

Seiko Optike tertip ettikleri bu toplant? iin, ortaklar?m?z ad?na te?ekkrlerimizi sunar?z.

Gzkoop YnetimKurulu

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 73 konuk çevrimiçi