Luxottica ve Essilor birle?iyor

Luxottica ve Essilor birle?iyor

Gzlkte Ray-Ban, Oakley gibi markalar?n reticisi olan ?talyan Luxottica ve Frans?z lens reticisi Essilorun birle?mesi sonras?nda 50 milyar euroluk (52.5 milyar dolar) bir dev do?du. Luxottican?n 24 milyar euroluk, Essilorun ise 22 milyar euroluk piyasa de?eri var. Birle?meleri iin e?itlerin birle?mesi tan?m? kullan?l?yor...

Luxottica-Essilor.jpg

Efsanevi kurucu...

Luxottican?n 81 ya??ndaki kurucusu Leonardo Del Vecchionun birle?en ?irkette tek en byk hissedar olaca?? belirtiliyor. Del Vecchionun ba?kanl?k pozisyonunu koruyaca?? ve yzde 31lik oy hakk?n?n da yeni firmada devam edece?i ?renildi.

Essilor Ba?kan? Hubert Sagnieres de ynetimde e?it hakka sahip olacak. Birle?en firmada ba?kan yard?mc?s? olarak devam edecek.

Bu anla?ma Avrupadaki lkeler aras?nda s?n?rlar tesindeki en byk sat?n almalardan biri olarak grlyor. Firman?n y?ll?k sat??? 16 milyar euro ve toplam al??an say?s? 140 bin olacak.

Essilor, birle?menin lensler, gne? gzlkleri ve lks erevede dnyada artan global talebi art?rmak iin yap?ld???n? syledi. Essilor ve Luxottica ynetim kurulu bu birle?meyi pazar gnk toplant?lar?nda onaylad?.

Yat?r?ma devam edece?iz

Leonardo Del Vecchio, ?talya ve Fransaya yat?r?ma devam edece?iz. Avrupa ?ampiyonunun kklerini gl bir ?ekilde korumas?n? istiyoruz dedi. Luxottica, uzun sredir gzlk sektrnn devi durumunda. Ray-Ban gibi markalar? sat?n ald?. Aralar?nda Prada, Chanel, Armani, Burberry ve Dolce&Gabbana bulundu?u Moda markalar? iin de retim yap?yor.

Kaynak:milliyet.com.tr

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 73 konuk çevrimiçi