Rekabet Kurulunda, hakk?nda soru?turma yrtlen Luxottica Gzlk Endstri ve Ticaret A?'nin szl savunmas? al?nd?.
Rekabet Kurumundaki toplant?, ba?kan mer Torlak ba?kanl???nda yap?ld?.

Toplant?da sz alan soru?turma heyeti temsilcileri, yap?lan de?erlendirmelere gre ?irketin markal? gne? gzlklerinin toptan

luxottica-savunma-2017.jpg

sat??? pazar?nda hakim durumda bulundu?unu ve rakiplerinin faaliyetlerini zorla?t?rma etkisi ta??yan indirim sistemi uygulamas?yla rekabet kurallar?n? ihlal etti?ini, bu nedenle ?irkete idari para cezas? verilmesi gerekti?ini belirtti.

Luxottica ad?na sz alan avukat Gnen Grkaynak da sz konusu pazarda hakim durumda olmad?klar?n?, rekabeti ihlal etmediklerini ve bu nedenle ?irkete ceza verilmemesi gerekti?ini dile getirdi.

?ikayeti s?fat?yla Ankara Ticaret Odas? ve Tm Optisyenler ve Gzlkler Temin Tevzi Kooperatifi temsilcilerinin de kat?ld??? toplant?da, soru?turmaya ili?kin nihai karar?n en ge 1 Mart'ta a?klanaca?? bildirildi. Karar, bu tarihten nce al?n?rsa kurumun internet sitesinde yay?mlanacak.

Kaynak:hurriyet.com.tr

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 73 konuk çevrimiçi