Rekabet Kurulu, dnya gzlk devine 1.6 milyon lira ceza rekabeti ihlal cezas? kesti.
Lks ve spor gzlklerin tasar?m, retim ve da??t?m?nda dnya lideri olan, portfynde Ray-Ban, Oakley, Vogue, Armani, Burberry, Bulgari, Chanel, Coach, Dolce&Gabbana, Michael Kors, Prada, gibi lisansl? markalan bulunduran Luxottica Gzl?n, 60 gn iinde bu cezaya itiraz hakk? bulunuyor.

Dunya-gozluk-devine-rekabet-cezasi.jpg

Rekabet Kurulu, Luxottica Gzlk Endstri ve Ticaret A.?'nin sat?? politikalar? ve di?er uygulamalar? ile 4054 say?l? Rekabet Kanunun 6. maddesini ihlal edip etmedi?inin tespitine ynelik olarak soru?turma a?lmas?na karar vermi?ti. Kurul, 23 ?ubat toplant?s?nda tm delil, bilgi ve belgeler, dzenlenen rapor, yaz?l? savunmalar ve szl savunma toplant?s?nda yap?lan a?klamalar? de?erlendirerek ?irketin markal? gne? gzlklerinin toptan sat??? pazar?nda hakim durumda oldu?una oybirli?i ile karar verdi.

Kurul, Luxottica'n?n rakiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorla?t?r?c? uygulamalar ile hakim durumunu ktye kulland???na ve bu ?ekilde 4054 say?l? Kanunun 6.maddesini ihlal etti?ine oyoklu?uyla karar verdi. Bu nedenle 2015 mali y?l? sonunda olu?an ve Kurul taraf?ndan belirlenen y?ll?k gayri safi gelirlerinin takdiren, yzde 0,75 oran?nda olmak zere ?irkete 1 milyon 672 bin 647 lira idari para cezas? kesildi.

?irketin, karar?n tebli?inden itibaren sz konusu cezaya 60 gn iinde Ankara ?dare Mahkemesine itiraz hakk? bulunuyor.
Luxottica Gzlk Endstri ve Ticaret A.?nin ba?l? oldu?u Luxottica Group, fashion, lks ve spor gzlklerin tasar?m, retim ve da??t?m?nda dnyada lideri. Portfynde Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples ve Alain Mikli gibi sahibi oldu?u markalar?n yan? s?ra Giorgio Armani, Burberry, Bulgari, Chanel, Coach, Dolce&Gabbana, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co. ve Versace gibi lisansl? markalar da yer al?yor.

YILLIK SATI?I 9 M?LYAR EURO  
79 bin ki?inin al??t???, 150'den fazla lkeye sat?? yapan grubun 2015 y?l? net has?lat? 9 milyar avro.

Kaynak:hurriyet

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 74 konuk çevrimiçi