Gzkoop 6. Ola?an Genel Kurulu 25 ?ubat 2017 tarihinde ?zmir de gerekle?ti. Di?er Gzkoop genel kurullar?nda oldu?u gibi ilk toplant?da yeterli toplanma o?unluk say?s? sa?land?. Gzkoop Ynetim Kurulu Ba?kan? Burin Kkren toplant? a?l???n? gerekle?tirdikten sonra, divan heyeti seimine geildi ve daha sonra sayg? duru?unda bulunuldu. ?lk sz alan Ba?kan Burin Kkren, ynetim kurulu faaliyet raporunu okudu. 53 tedarikiyle al??t?klar?n? ifade eden Burin Kkren, "Her biri ayr? byklkte

2016-gozkoop-genel-kurul-toplantisindan.jpg

rn e?idi ve i?lem hacmine sahip tm tedarikilerimizin i?lerini, ynetim kurulum ve Gzkoop al??anlar? ile birlikte gece gndz demeden yrtmeye devam ediyoruz. Bunun iin de gerekli moral ve enerjimizi sadece ve sadece ortaklar?m?z?n bize olan inanc? ve gveninden al?yoruz" dedi. Gzkoop'un cirosunu 25 milyon liraya ?kard?klar?n? syleyen ba?kan, "nmzdeki 5 y?l?n sonunda ciromuzu ikiye katlamay? hedefliyoruz" dedi. Yksek cironun, yksek al?m anlam?na geldi?ini syleyen Kkren, bu sayede ortaklar?na her geen sene daha farkl? avantajlar sa?lad?klar?n? belirtti. Bu saatten sonra art?k istikrar?n nemli oldu?unu syleyen Burin Kkren, hem ortaklar hem de tedarikiler anlam?nda daha seici olacaklar?n?n alt?n? izdi. Bu anlamda baz? ortaklar? ve tedarikileri ile yollar?n? ay?rd?klar?n? belirttiler.

gozkoop-2016-genel-kurul-2.jpg

Devam?nda sz alan Gzkoop Ynetim Kurulu yesi Taylan Kker, kendi al??malar?n? anlatt?. Gzkoop'un ve ortaklar?n?n, SGK ve Sa?l?k Bakanl??? ile alakal? konularda yaz??malar?n? yrten Taylan Kker, bunun yan?nda yrtt? STK al??malar?ndan sz etti ve yak?nda sektrmze sevindirici haberler vereceklerini duyurdu. Kker'in konu?mas? bitti?inde kurul taraf?ndan te?ekkr ve alk?? ald?.

taylan-kucuker.jpg

gozkoop-2016-genel-kurul-1.jpg

Daha sonra sz alan bir Gzkoop orta??, 4 y?l nce sadece 1.000 TL vererek ortak oldu?u Gzkoop sayesinde ok avantajl? rn alabildi?ini ve daha nce alamad??? bir ok markay? kolayl?kla alabildi?ini belirterek Gzkoop ynetim kuruluna te?ekkr etti.

gozkoop-2016-genel-kurul-4.jpg

Dilek ve temenniler gndem maddesine geildi?inde, Gzkoop ortaklar?n?n ynetim kurulundan, ba?ta e?itim ve saha al??malar? olmak zere baz? istekleri oldu. Gzkoop Ynetim Kurulu 3 y?ll?k yeni grev dnemlerinde bu konularda al??ma yapacaklar?n?n szn verdi.

gozkoop-2016-genel-kurul-3.jpg

Toplant?ya ait di?er foto?raflar iin ltfen t?klay?n: http://www.gozkoop.com/index.php/duenden-bugune.html


 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik Gazete



Sitemizde şu anda

Şu anda 83 konuk çevrimiçi