SGK'dan, doland?r?c? uyar?s?

Son gnlerde kendisini SGK mfetti?i olarak tan?tan doland?r?c?lar?n artmas? zerine a?klama yapan Kad?ky SGM Mdr Mithat Yal?n, vatanda?lar? uyard?,"Devlet kap?ya gelip elden para almaz" dedi.

Devamını oku...
 

TU?K 2012 Sa?l?k Rakamlar Ne Diyor !

SA?LIK
Sa?l?k kurumlar?
2009 y?l? verilerine gre; Trkiyede 834 Sa?l?k Bakanl???, 59u niversite, 450si zel, 46s? di?er(1) olmak zere 1.389 hastane bulunmaktad?r. Kadrolu yatak say?s?

Devamını oku...
 

?nternet sat??? kr etti?

?ngiltere'nin Chemlsford kasabas?nda ya?ayan Jacqueline Stone (42) adl? 2 ocuk sahibi kad?n, geen y?l may?s ay?nda takt??? kontakt lens nedeniyle meydana gelen enfeksiyon sonucunda sol gzn kaybetti.

?ngiltere'nin Chemlsford kasabas?nda ya?ayan Jacqueline Stone (42) adl? 2 ocuk sahibi kad?n, geen y?l may?s ay?nda takt??? kontakt lens nedeniyle meydana gelen enfeksiyon sonucunda sol gzn kaybetti.

Devamını oku...
 

TOOMD nin Federasyonumuza kat?lma karar? 31.01.2013 tarih ve 32 s?ra nolu karar?m?zla kabul edilmi?tir.?

Ynetim kurulumuz, Say?n Ba?kan Tu?rul U?URLU ve de?erli Ynetim Kurulu yelerinin, Konfederasyonumuz yesi Anadolu Federasyonumuza

Devamını oku...
 

S.S. Tm Optisyenler ve Gzlkler Temin Tevzi Kooperatifi nin 2. ola?an genel kurulu 27 ocak 2013 tarihinde ?zmir Crown Plaza otelde, ?zmir iinden ve d???ndan gelen ortaklar?n?n geni? kat?l?m? ile yap?ld?.

Bir sene nce 25 meslekta?la yola ?kan kooperatif, bir sene gibi k?sa bir srede meslekta?lar?n?n ve tedarikilerin artan ilgileri neticesinde, gerek ortak say?s?n? gerekse de ortaklar?na sundu?u mal ve hizmet e?itlili?ini istikrarl? bir ?ekilde artt?rmay? ba?arm??t?r. Bunun neticesinde kooperatifin ekonomik gc marka de?eri ve faaliyet gsterdi?i co?rafya artarak katlanarak bymeye devam etmektedir.

Sektr iinde rekabet iki trl yap?lmaktad?r. Rekabetin hizmet aya??nda geleneksel ma?azalar?n kt performans? oldu?unu sylemek zordur, te yandan bu alandaki eksikliklerin e?itli meslek ii e?itimler ile kar??lanmas? mmkndr.

Devamını oku...
 

Sahte gzlklere dikkat !

Trkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derne?i Eski?ehir ?ube Ba?kan? Murat Destici gz sa?l??? iin yap?lmas? gerekenler hakk?nda bilgiler verdi.

Eski?ehirde ve Trkiye genelinde gzlk kullan?m?n?n yurt d???na gre daha az oldu?unu syledi.

Devamını oku...
 
Sayfa 73 / 77

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 29 konuk çevrimiçi