Tedavi edilmeyen sinzit gzleri vurabilir!

Antibiyotik tedavisi sinzit hastal???na genellikle zm sunsa da, hastalar zaman zaman tedavi srecini aksatabiliyor.

Bu durumda sorun kronikle?ebiliyor ve istenmeyen sonular ortaya ?kabiliyor. rne?in sins enfeksiyonunun evreye yay?lmas? sonucu menenjit, beyin apsesi veya grme kayb? olu?mas? gibi!

Devamını oku...
 

Sinsice ilerleyen bu hastal??a dikkat!

Halk aras?nda gz tansiyonu olarak bilinen glokom, milyonlarca insan? etkileyen ve sinsi ilerleyen bir hastal?k.

Krl?e kadar gidebilen glokomun genetik etkisine dikkat eken Uzm. Dr. Suzan Gven Y?lmaz, ailesinde bu hastal?k olanlar?n her y?l gz taramas? yapt?rmas?n? tavsiye etti.

Devamını oku...
 

OPT?SYENL?K MESSELER?NE MEDULA OPT?K PROV?ZYON S?STEM?NDEN KAREKOD SORGULAMA ??LEM? HAKKINDA OK NEML? DUYURU

Say?n yelerimiz ve Meslekta?lar?m?z;

Sa?l?k Bakanl???'n?n Medula Optik Provizyon sistemi ile ilgili duyurusu yay?nlanm??t?r.

Devamını oku...
 

SEVG?L? YELER?M?Z VE MESLEKTA?LARIMIZ MEVL?D KAND?L?N?Z MBAREK OLSUN.

S.S. Tm Optisyenler ve Gzlkler Temin Tevzi Kooperatifi


 

ALMAN KOOPERAT?FLER? KONFEDERASYONU TRK?YE TEMS?LC?L???

Avrupa'daki Alman Kooperatifleri hakk?nda Bilgi Dkman?

Bu belge Almanyada tm Kooperatif Birliklerinin 08.02.2010 tarihinde yapm?? olduklar? ortak a?klamaya dayanmaktad?r. Bu metinin evirisi yap?ld??? tarihte baz? bilgilerde uyum al??malar? ve istatistik bilgilerin gncelleme al??malar? yap?lm??t?r. Bu belge resmi olmayan bir al??ma belgesinin evirisidir.

Devamını oku...
 

K?rm?z? gz hastal???na dikkat!

Uzmanlar, k?? mevsiminde k?rm?z? gz hastal???na dikkat ekerek vatanda?lar? uyar?yor.

K?? aylar?nda vatanda?lar?n ilgi oda?? haline gelen al??veri? merkezleri gibi kalabal?k ortamlarda k?rm?z? gz hastal???na yakalanma riskinin daha yksek oldu?unu ifade eden ?stanbul Hastanesi Operatr Dr. zgr Blent Timuin, So?uk hava, nemsiz kapal? alanlar ve havadaki virsler, k?? aylar?nda mikrobik gz hastal?klar?n?n artmas?na neden oluyor.

Devamını oku...
 
Diğer Makaleler...
Sayfa 74 / 77

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 28 konuk çevrimiçi