Atam?z? zlemle An?yoruz

10_Kasim_2016.jpg

 

T?bbi rnler market raflar?ndan kalk?yor

Sa?l?k Bakanl??? ?la ve T?bbi Cihaz Kurumu, t?bbi cihaz sat?? ve tan?t?m?na dzenleme getirdi. Yara band?, pamuk, di? macunu, nefes a?c? burun bantlar?n?n aras?nda oldu?u 10 kalem d???ndaki t?bbi rnler marketlerde, internette ya da bu alanda ruhsatland?r?lmayan ba?ka bir i? yerinde sat?lamayacak.

tibbi_urunler_market-raflarindan_kalkiyor.jpg

Devamını oku...
 

Gzkoop Ynetim Kurulu yesi Taylan Kker'in Kaleminden...

GZL?N HASTAYA SA?LADI?I YARAR TEDAV? M?D?R?

Hastan?n grmesini sa?layan, refraksiyon kusurunu dzelten, gz hekiminin t?p bilgisi ile yazd??? reeteyi, gzlk/Optisyen meslek bilgisini katarak, cam ve ereveden ki?iyi zel olarak retti?i, grmeyi temin eden optik sa?l?k gereci gzlktr. Gzlkle yap?lan sa?l?k hizmeti sunumu tedavidir.


Ebeveynler ocuklar?n? do?umda,1 ya??nda ve 4 ya??na gelmeden kesinlikle bir gz hekimine muayene ettirmelidir.


Gzlk verilebilir. ?a??l?k gzlkle tedavi edilebilir. ?a??l??? 6 ya??na kadar gzlkle tedavi etmezseniz, zm cerrahidir. Cerrahi i?lem hem pahal? hem de risklidir. Ayr?ca zay?f gzn daha ok al??mas? sa?lanmaya al???l?r.

taylan_kucuker_gozkoop.jpg

Devamını oku...
 

Gzkoop e?me Toplant?s? 2016

Gzkoop e?me toplant?s?, 26-29 Ekim 2016 Tarihlerinde Alt?nyunus e?me'de gerekle?tirildi. 2017 Gzlk modelleri, Gzkoop yelerinden tam not ald?.

Ynetim kurulu Ba?kan? Burin Kkren "Gzlk; bilgi ister, sa?l?k ister, ustal?k ister, tasar?m ister. 2011 y?l?nda bir araya geldi?imiz gnden beri, birlik ve beraberlik iinde, gvenle bymekte ve glenmekteyiz.

alt

Devamını oku...
 

29 Ekim Cumhuriyet Bayram?m?z Kutlu Olsun!

gozkoop_29_ekim_cumhuriyet_bayrami_2016.jpg

 

Gzlerimiz vcudumuzun dnyaya a?lan pencereleridir

Yasa gere?i her trl optik rn (Renkli, numaral? kontakt lens, gzlk camlar?, ereveleri, ?OL, LVA) hekim reetesi ile sadece optisyenlik messeselerinde sat???na izin verilen t?bbi cihazd?r. ?la ve tedavi, geri deme kapsam?nda de?erlendirilen optik rnlerin reklam? ve optisyenlik messeseleri d???nda herhangi bir mecrada sat??? yasakt?r.

AB lkelerinde bulunmayan, Sa?l?k Bakanl???m?z?n ba?ar?l? projesi ?TS ve TS sahte kaak taklit rnlerin engellenmesi ve kamu sa?l???n?n korunmas?n?n gvencesidir.

gozlerimiz_dunyaya_acilan_pencerelerimizdir.png

Devamını oku...
 
Diğer Makaleler...
Sayfa 10 / 78

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 24 konuk çevrimiçi