Dnya Grme Gn

dunya-gorme-gunu.jpg

 

Sonbahar ve K?? Aylar? ?in Gne? Gzlkleri

Gne? gzlkleri art?k sadece yaz?n de?il, k???n da bir hayli ilgi gren aksesuarlar aras?nda yer almay? ba?ar?yor. Yaz k?? demeden gne? gzl? kullananlar; bu ?ekilde kombinlerindeki aksesuar detay?n? da tamaml?yorlar. Gz sa?l??? a?s?ndan sonbahar ve k?? aylar?nda da gne? gzl? kullanmak ok nemlidir. 2016 2017 sezonunda da yine birbirinden gzel ve ??k gne? gzlkleri kar??m?za ?k?yor. Geti?imiz y?llara oranla bu y?l gne? gzlklerinin biraz daha byd?n grmekteyiz.

Maskulen-Kedi-Gozu-Gunes-Gozlugu-250.png

Devamını oku...
 

2016-2017 Gne? Gzl? Modelleri

Gz sa?l???m?z ve k?yafetlerimizin tamamlay?c?s? olarak vazgeilmezimizdir gne? gzlkleri. ?lk kullan?lmaya ba?land???nda sadece yaz?n gne?ten gzlerimizi korumak amal? kulland???m?z gne? gzlkleri gnmzde mevsim ay?rt edilmeksizin kulland???m?z ve ??kl???m?z tamamlayan en nemli aksesuarlardand?r. Neredeyse hepimiz gne? gzl?mz bir anta veya bir ayakkab? gibi her k?yafetlerimize kombinlemeye al???yoruz.

Dogal-Renk-Gunes-Gozlukleri-250.jpg

Devamını oku...
 

Gzlk Seiminde Dikkat Etmemiz Gerekenler

Gzlk kullan?m? bireylerin gz bozukluklar? ya da gne?ten korunmak amac?yla tercih ettikleri aksesuarlar aras?nda yer almaktad?r.Gne? gzl? ise zellikle yaz aylar?nda her birey taraf?ndan tercih edilen ve edilmesi gereken en nemli aksesuarlardan biridir. Bu sayede hem gne?in zararl? ???nlar?ndan korunabilmekte hem de cilt zerinde olu?abilecek olumsuz durumlar engellenebilmektedir. Ancak gne? gzl? seerken dikkat edilmesi gereken baz? noktalar bulunmaktad?r. Bireylerin zellikle yz tipine ve ?ekline gre gne? gzl? semeleri hem grsellik a?s?ndan hem de gne?e kar?? daha iyi koruma sa?lamas? amac?ndan olduka nemlidir. Aksi takdirde seilen gzlk yze oturmamakta ya da kk geldi?i iin gne? ???nlar?ndan tam koruma sa?lamamaktad?r. Gzlk seerken dikkat edilmesi gereken baz? noktalar bulunmaktad?r:

2017-gozluk-modelleri-250.jpg

Devamını oku...
 

ok odakl? gzlk cam?n?n (progresif) ereve seimi nas?l olmal??

ok odakl? gzlk cam?n?n (progresif) ereve seimi nas?l olmal??

ereve ile ilgili btn ayarlar, l al?nmadan ve cam?n tespiti yap?lmadan yap?lmal?d?r. Montajdan sonra yap?lacak bir ayarlama uzak veya yak?n gr?n bozulmas?na sebep olur.

erevenin yz sarmalamas?, yanaklara de?meyecek ?ekilde olmas? gerekir. l al?n?rken ly alan ki?i ile hasta gzleri ayn? hizada olmal?d?r.

www.great-te.com

gozluk-camlarinin-cerceve-secimi-nasil-olmali.jpg

Devamını oku...
 

"O" Gzlk

?u s?ralar moda dnyas?n?n nde gelenleri ve Hollywood'un A listesini kesi?tiren, stil konusunda iddial?ysan?z mutlaka sahip olman?z gereken gzlk bu!

Bak?nca zaten 90'lardan hat?rlayacaks?n?z. Eski filmler.. Kurt Cobain..

elle-o-gozluk.jpg

Devamını oku...
 
Sayfa 11 / 77

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 51 konuk çevrimiçi