Ana Sayfa / Duyurular / 4 Haziran 2023 Genel Kurul Kararları

4 Haziran 2023 Genel Kurul Kararları

Değerli Ortağımız,

4 Haziran 2023 tarihinde olağan mali genel kurulumuzu gerçekleştirdik.

2022 yılını; 2020 yılında başlayan ve etkileri 2021 yılı ikinci yarısı sonuna kadar devam eden pandemi ardından net 784.825 ₺ kar ile kapatmış olmamız kooperatifimiz adına sevindirici olmuştur.

Genel kurulumuzda, sizlere genel kurul daveti ve gündemi içinde, daha öncesinden de bildirdiğimiz üzere ana sözleşmemizde bazı değişikliklere gidilmiştir.

Yapılan değişiklikler özünde siz ortaklarımızın hak ve hukuklarında bir değişiklik ve ek yükümlülük içermemekle birlikte, esasen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa paralel olarak kooperatif yönetim ve denetim kurulları kadrolarının daha donanımlı ve konularında eğitimli olmalarını sağlayacak devamında, kooperatifimizin Ticaret Bakanlığımızca onaylanmış kuruluşlarca dış denetime açılması gibi esasen daha şeffaf ve güvenlikli bir kooperatifçilik yapmaya yönelik düzenlemeler noktalarında olmuştur.

2022 yılında kooperatifimiz, bir önceki mali genel kurulumuzda 33 milyon olarak ön görülen taslak bütçesinin çok üstünde performans göstererek 49.6 milyon olarak yılı kapatmıştır. 2023 yılı için ise 85 milyon ciro hedeflenmiştir. Bu hedeflere yönelik taslak bütçemiz ise katılan ortaklarımız tarafından oy birliği ile onaylanmıştır.

2023 yılı için ana sözleşmemizin 14. Maddesi kapsamında yıllık 150 bin lira asgari alım koşulu yine tüm ortaklarımızın uygun görüşleriyle karara bağlanmıştır. Bu konuda tüm ortaklarımızın gereken samimiyet ve gayreti göstereceklerine olan inancımız tamdır.

Yine genel kurul gündemimiz içinde kooperatifimizin amaç ve hedeflerine “hızla” ulaşabilmesi için “Geliştirme Özel Fonu” oluşturulması oy birliği ile kabul edilmiş ve devamında bu fonun amaçlarının, uygulama usul ve esaslarının belirlendiği “Geliştirme Özel Fonu Çalışma Yönetmeliği” oylanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bu cümleden ilgi fon ve çalışma yönetmeliği konusunda toplantımızda hazır bulunan veya çeşitli mazeretleri nedeniyle iştirak edemeyen ortaklarımıza ilgi fona iştirakleri noktasında genel kurulu takip eden 90 günlük zaman içinde katılımcı olup olmayacakları konusunda süre tanımlanmıştır.

Bu çok önemli kararın hayata geçirilmesi adına, eylül ayında yapacağımız seçimli genel kurulumuza kadar tüm ortaklarımız ziyaret edilecek ve gerekli tüm bilgilendirmeler gerek yönetim kurulumuz gerekse de kooperatif yetkili çalışanları tarafından verilecektir.

Genel kurulumuz içinde milletçe şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi ile ilgili olarak bir “Yardımlaşma Fonu” kurulması ön müzakeresi yapılmış ortaklarımızdan gelen samimi talep karşısında benzer felaketlere karşı “Gözkoop’a yakışan bir aile dayanışması”nın hukukunun yapacağımız ilk genel kurulda karara bağlanmasında mutabık kalınmıştır.

Değerli ortağımız, ulusal ekonomi politikalarında beklenen makro politika değişikliklerinin sinyallerinin alındığı yaşadığımız günlerde enflasyonla mücadele kapsamında iç talebin kontrol edilmesine yönelik olarak atılan adımların uzantısında, (çalışanların enflasyon karşısında ezilmemesi endişeleri ile birlikte) döviz fiyatlarının, ithal girdiler adına olumsuz seyrettiği noktada her şeye ve alınan tüm tedbirlere rağmen içinden geçilen koşulların bir süre daha maliyetleri ve peşi sıra fiyatları olumsuz yönde etkileyeceği bununla birlikte paranın maliyetinin de artacağını söylemek yanlış olmasa gerektir.

Göreve geldiği 2019 yılından bu güne kadar kooperatif yönetimimizin her türlü olumsuzluk karşısında dahi bankacılık sistemi üzerinden kredi kullanmadığı yada açığa taahhüt vermediği hepinizce bilinen bir gerçek olup ispatı ise, bilançolarımıza faiz gideri olmamıştır şeklinde her yıl yansımaktadır.

Büyük hedeflere yapılan yolculukların finansal güç istediği bunun ise, bilinen iki yolu olduğu hepimizin malumudur; ya iş yerinize sermaye koyacak ve bu sermayeyi doğru yöneteceksiniz yada konfor alanlarınızdan vazgeçmeyerek kredi kullanarak büyümeye çalışacaksınız.

Bunun dışında kalan tercihler ise sizleri hızlı bir küçülmeye itecektir, bu nedenle kooperatif paydaşlarımızın küçük fedakarlıklarının bir kar topu gibi büyüyeceği “Geliştirme Özel Fonu’muza” katılımlarınız değerlidir.

Hep birlikte geleceğimizi inşa edecek şuura sahip dostlarımıza sonsuz selam ve muhabbetlerimizle,mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler dileriz.

Gözkoop Yönetim Kurulu

ayrıca kontrol edin

Bayram Duyurusu