Ana Sayfa / Genel / ANKARA 1. İDARE MAHKEMESİ KARARINI AÇIKLADI

ANKARA 1. İDARE MAHKEMESİ KARARINI AÇIKLADI

Değerli meslektaşlarımız

Türk Optisyen ve Gözlükçüler Birliğinin ilk genel kurulunun yapılmasını akamete uğratan Paralel Dernek Yapılanması ile ilgili mahkeme kararı açıklandı.

Özet olarak; Davacı derneğin ilk genel kurulunun yapılmamış olması ve dolayısıyla zorunlu organlarının teşekkül etmemiş olması sebebiyle fiil ehliyetine sahip olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin tesis edildiği, Kanuna eklenen geçici 4. maddede “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce optisyenlik mesleği ile ilgili olarak faaliyette bulunan dernekler” ibaresinin açıkça yer aldığı, derneğin optisyenlik alanında faaliyette bulunabilmesi için Kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmak suretiyle fiil ehliyetini kazanması gerektiği, bu şekilde iradesini organları aracılığıyla açıklayabileceği, davacı derneğin genel kurulunun teşekkül etmemiş olması sebebiyle Kanunda belirtilen optisyenlik mesleği ile ilgili olarak faaliyette bulunma şartını sağlayamadığı, her ne kadar derneğin geçici yönetim kurulu tarafından birtakım işlemler yapılmış olsa da bu işlemlerin derneğin kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve zorunlu organlarının oluşturulmasına yönelik işlemler olduğu, dolayısıyla davacı derneğin kuruluş aşamasında olduğu ve henüz optisyenlik alanında faaliyette bulunan bir dernek niteliğinde bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu durumda davacının optisyenlik mesleğiyle ilgili olarak faaliyette bulunan dernekler arasında yer almadığı gerekçesiyle ilk genel kurula kabul edilmemesine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Ankara 1.İdare Mahkemesi davanın reddine karar vermiştir. İlgi Mahkeme kararının mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına hayırlı uğurlu olmasını dileriz.

Saygılarımızla.

İlgili Mahkeme Kararını İçin Tıklayınız.

ayrıca kontrol edin

2018 Olağan Mali Yıl Genel Kurul Toplantımız

Değerli ortağımız, 2018 Olağan Mali Yıl Genel Kurul Toplantımız 28.04.2019 ( Pazar ) günü  saat …