Ana Sayfa / Genel / DEĞERLİ ORTAKLARIMIZA VE GÖZLÜKÇÜ-OPTİSYEN KAMUOYUNA DUYURU

DEĞERLİ ORTAKLARIMIZA VE GÖZLÜKÇÜ-OPTİSYEN KAMUOYUNA DUYURU

Değerli ortaklarımız ve kıymetli meslektaşlarımız,

Son günlerde, gerek gündemde olan oda seçimleri gerekse de seçimini yapmış 3. Bölge İzmir Optisyen-Gözlükçü Odamızın faaliyetleri üzerinden sosyal medyada yapılan bazı paylaşım ve yorumlarda zımnen Kooperatifimiz zikredilmektedir.

Söz konusu yorumlarda özellikle ülkemiz gözlükçülük tarihinde gecikmiş şekilde gündeme gelen kooperatifçilik kavramı ve bizi ilgilendiren şekliyle de kooperatifimize karşı yersiz, mesnetsiz ve eleştiri sınırlarının dışında ifadeler kullanılmaktadır.

Öncelikle ifade etmek durumundayız ki, biz yönetiminde olduğumuz GözKoop adına sorumluluk taşımaktayız, bu nedenle GözKoop dışında hiçbir kooperatifin ve/veya yönetiminin avukatı değiliz. Bu nedenle “kooperatifimizi ayrıştıran” ifade ve yorumlara elbette muhatapları cevap vermek zorundalarsa da, her şeye rağmen kooperatif yönetim ve uygulamaları hakkında yapılan yorumların, Yöneticilerinden bağımsız ve kooperatifçilik olgusuna zarar vermeden yürütülmesi, milli sermayemizin zarar görmemesi açısından önemlidir diye düşünüyoruz. Her yerde olabileceği gibi, kooperatifçilik pratiği içinde de kötü uygulamalar olabilir ancak, bu örneklerden yola çıkarak mesleğin ve geleneksel müesseselerimizin geleceği açısından, kooperatifçilik gibi çok değerli bir kavram itibarsızlaştırılamaz, itibarsızlaştırılmamalıdır.

Bu temel bakış açımız ve prensiplerimiz çerçevesinde GözKoop Yönetim Kurulu olarak, kooperatifimize ve dolaylı olarak ortaklarımıza karşı yürütülen haksız, yersiz ve seviyesiz eleştiri sınırları dışında, hakarete varan söylemlere karşı sahip olduğumuz değerleri savunmamız ise bir hak olmanın ötesinde görevimizdir.

Ülke genelinde de çok sayıda örneği olan olumsuz uygulamalar karşısında, ilimiz İzmir özelinde tavır ve politikalar geliştirmeye çalışan 3. Bölge İzmir Optisyen-Gözlükçüler Odasının, hasta yönlendirmeleri konulu çalışmalarının değerlendirildiği yorumlarda bazı kişi yada çevrelerce, kooperatifimiz ortakları yada yöneticilerinin isim verilmeden de olsa konu edilmesi, hedef gösterilmeleri kabul edilebilir değildir.

Söz konusu, paylaşım ve yorumlarda geçen ifadeler, tarafımızca, Oda ve Birlikten murad edilen hiçbir beklentiye cevap vermeyeceği gibi son derece samimiyetten uzak ve gerçek dışı kötü niyetli söylemler olarak değerlendirilmektedir.

Öte yandan bu haksız eleştiri ve sözde tesbitler aynı zamanda eleştiri sahiplerinin ağzından bir gerçeği de itiraf etmeleri noktasında önemli ve değerlidir. GözKoop; kurumsal olarak ve ortakları vasıtası ile, meslektaşlarımızın Oda ve Birlik hayaline ulaşmasında içinde barındırdığı teorisyenleri ve yılmaz neferleriyle sürece ve alınan sonuca büyük katkı sunmuştur. GözKoop ortakları; kooperatifçiliğin önümüzdeki süreçte ne kadar değerli olduğunu öncelikli olarak idrak etmiş, gelişmeler karşısında tek başına varolma mücadelesinin ne denli zorlaşacağını kavramış, bu şekliyle de gündemi takip etmekte diğer meslektaşlarından bir adım önde olmuş, sonuç olarak mesleğin iktisadi olduğu kadar sosyal meselelerine de kafa yormuş değerleri olmuşlardır. Doğal olarak aynı arkadaşlarımızın Oda ve Birlik kadroları içinde de yerleri ve söyleyecek sözleri olmuştur. Bu bir plan olmayıp kendiliğinden gelişen ve esasen takdir edilmesi gereken bir olgudur.

Yine aynı şekilde bazı çevrelerce bir zenginler kulübü olarak gösterilmek istenen GözKoop ülkemizde faaliyet gösteren çok uluslu sermayenin, ülkemiz Rekabet Hukukuna aykırı davranışları karşısında geçmişten günümüze cesaretle durmuş ve ortağı olsun olmasın tüm geleneksel optisyenlik müesseseleri ve en önemlisi milli ekonomi adına ilgili Kurumlara verdiği raporlar ve görüşler ile sektörde değerli kazanımlara imza atmıştır. Bu yönüyle kooperatifimiz, kısa zamanda Türkiye’de en çok sayıda meslektaşı çatısı altında toplamak suretiyle, Kamu adına tasarrufta bulunan Kurumlar tarafından görüşlerine itibar gösterilen iktisadi bir aktör olmuştur.

Bu gün itibarıyla, kendi lisanslı markaları için yüzde yüz yerli sermayeli, biri optik cam, dördü optik ve güneş çerçeve fabrikasıyla üretim ilişkisi içinde bulunan GözKoop yerli üretimi samimiyetle destekleyerek tedarikçileriyle birlikte geleceğe yürürken bu işbirliklerine her geçen gün yenilerini eklemek gayretleriyle milli ekonomimiz adına kayda değer girişimlerin öncülüğünü yapmaktadır. Samimi gayretlerimizi doğru okuyarak bu yolculuğumuzda bizlere destek olan, ortak geleceğimizi birlikte inşa etmeye inanmış sanayicilerimizle milli üretime destek yolculuğumuz artarak devam edecektir.

Güçlü ve bağımsız optisyenlik müesseselerinin güvenli geleceğinin, üreten Türkiye modelinden geçtiğine inanan kooperatifimiz ve ortaklarımız, hiçbir zaman kendileri dışında kalan diğer meslektaşlarını iddialarda yer aldığı şekliyle tasfiye edilerek ortadan kaldırılacak rakipler olarak görmediği gibi aksine, bu güçlü yapının bir paydaşı olmak isteyen mesleğine ve meslektaşlarına saygılı kooperatifimiz ilke ve prensiplerine uygun her meslektaşımıza kapılarını açan, ortağı yada tedarikçisi olsun olmasın tüm yerli ve milli unsurları dost ve müttefik olarak gören bir yapıdır ve öyle de kalacaktır.

GözKoop, yukarıda ifade etmeye çalıştığımız hedeflerine emin adımlar ile ve tüm meslektaşlarına karşı saygı çerçevesinde ilerlemeyi ilke edinmiştir. Yöneticilerinin, ortaklarının ve vefakar çalışanlarının yüksek aidiyet duygularıyla her geçen gün büyüyen bir aile olarak bu hedeflere ulaşmak gayreti içindedirler, yine bilinmelidir ki bu büyük aile birilerinin mesleki yada iktisadi ikbal hesaplarının oyuncağı olmayacaktır.

Yukarıda ifade bulan tüm tesbit ve duygular ışığında üçüncü şahıslar yada gruplar tarafından kooperatifimiz yada ortaklarına karşı yürütülmek istenen tüm saldırılara karşı Hukuktan kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kararlılıkla kullanacağımızın bilinmesi, aksi davranışlar karşısında tüm haklarımızın saklı olduğunu tekrar ve son kez ifade eder esenlikler dileriz.

GözKoop Yönetim Kurulu

ayrıca kontrol edin

Milletimizin Başı Sağolsun.