Ana Sayfa / Duyurular / Genel Kurul Duyurusu

Genel Kurul Duyurusu

S.S. TÜM OPTİSYENLER VE GÖZLÜKÇÜLER TEMİN TEVZİ KOOPERATİFİ

Değerli Ortağımız,

2023 Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısının ilanlı olarak, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 03 /09 /2023 ( Pazar ) günü saat 10:00’da, Anadolu Caddesi No:40 Bayraklı / İZMİR adresindeki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapılmasına, kanuni çoğunluğun sağlanamaması halinde ise aynı gündemi görüşmek üzere ikinci toplantı 17/09/2023 ( Pazar ) gününde aynı saat ve aynı adreste, ilan edilen gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

Bilginize.

GÜNDEM:

1- Açılış ve saygı duruşu.

2- Divan Heyeti seçimi ve oluşturulan divan heyetine toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.

3- Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimleri için aday listelerinin Divan Heyetine sunulması, görev sürelerinin belirlenmesi, görev alacak Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin huzur haklarının 29/05/2022 tarihinde yapılan olağan Genel Kurulun 7. Maddesi esas alınarak güncellenmesi.

4- Yönetim ve Denetim kurulları seçimlerinin yapılması.

5- Ana sözleşmenin 14. Maddesine yapılacak ek fıkranın görüşülüp karara bağlanması.

6- Geliştirme Özel Fonu özel koşulları uygulama esaslarının görüşülüp karara bağlanması.

7- Kanunlar ve kamu otoriteleri ve Genel Kurul kararları gereği Yönetim Kurulunca talep edilen bilgi ve belgeleri teslim etmeyen ortaklara karşı uygulanacak müeyyidelerin karara bağlanması.

8- Ortaklar ve personel için Yardım Fonu Yönetmeliğinin görüşülüp karara bağlanması.

9- Dilek ve temenniler.

Fevzipaşa Mah. 847 Sokak No:4/A KONAK – İZMİR

Tel : 0 (232) 489 88 62 – 0 (232) 402 88 00

www. gozkoop.com

ayrıca kontrol edin

Bayram Duyurusu