Ana Sayfa / Duyurular / GENEL KURUL DUYURUSU

GENEL KURUL DUYURUSU

S.S. TÜM OPTİSYENLER VE GÖZLÜKÇÜLER TEMİN TEVZİ KOOPERATİFİ

GENEL KURUL DUYURUSU

Değerli Ortağımız,

​2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısının ilanlı olarak, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 04 / 06 /2023 ( Pazar ) günü saat 10:00’da, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Caddesi No:40 Bayraklı / İZMİR adresinde yapılmasına, kanuni çoğunluğun sağlanamaması halinde ise aynı gündemi görüşmek üzere ikinci toplantı,

​11/ 06 /2023 ( Pazar ) gününde aynı saat ve aynı adreste, ilan edilen gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

​Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanız hususuna, katılamayacak üyelerimize işletme tipine göre gönderilecek vekaletname ve yetki belgesi örneğini doldurarak temsilci tayin etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1- Açılış ve saygı duruşu.

2- Divan Heyeti seçimi ve oluşturulan divan heyetine toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.

3- Yönetim Kurulunun 2022 yılına ait faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı.

4- Denetim Kurulunun 2022 yılına ait denetim raporunun okunması, müzakeresi ve onayı.

5- 2022 yılı mali tablolarının ( Bilanço-gelir tablosu ) okunması, müzakeresi ve onayı.

6- 2022 yılı Yönetim ve Denetim Kurulları Üyelerinin ayrı ayrı ibrası.

7- 2023 yılı tahmini bütçesinin okunması, müzakeresi, onayı.

8- Ana Sözleşmenin 14.maddesinin müzakeresi ve karara bağlanması. ( Kooperatiften 2023 yılında yapılacak asgari alım miktarının belirlenmesi )

9- Kooperatif ortaklık katılım payı bedelinin yeniden belirlenmesi.

10- Şüpheli alacakların müzakeresi ve tahsili konularının karara bağlanması. ( Öga Optik dilekçesinin değerlendirilip karara bağlanması. )

11- 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda yapılan değişikliklere ve aynı Kanunun geçici 9.maddesine istinaden Ana Sözleşmemizin İntibaka konu maddelerinin görüşülmesi ve yeni ana sözleşmenin kabul ve onayı.

12- Yeni Anasözleşme 65.Maddeye dayanılarak oluşturulacak “ Ortaklar ve Personel için Yardımlaşma Fonu’nun finansmanının, uygulama usül ve esaslarının belirleneceği çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi, onayı.

13- Yeni Anasözleşme 65nci maddeye dayanılarak “ Geliştirme Özel Fonu” kurulması ve işletilmesinin usül ve esaslarının belirleneceği çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi, onayı.

14- 06.02.2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem felaketinde ticari faaliyetini sürdüremeyecek hale gelen ortaklarımızın kooperatifimize karşı olan mali yükümlülükleri hakkında görüşülmesi.

15- Dilek temenniler.

16- Kapanış.

ayrıca kontrol edin

GENEL MALİ KURUL GELİŞTİRME FONU HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Genel Mali Kurul Geliştirme Fonu Sunumu Linki; https://gozkoop.com/GENEL-MALI-KURUL-GELISTIRME-FONU-SUNUMU.mp4 “GELİŞTİRME ÖZEL FONU TAAHHÜTNAMESİ” – İndirmek İçin …