Ana Sayfa / Genel / GÖRMEYEN ÇOCUK ÖĞRENEMEZ, ÇOCUKLARIMIZIN GÖZ SAĞLIĞINI KORUYALIM!

GÖRMEYEN ÇOCUK ÖĞRENEMEZ, ÇOCUKLARIMIZIN GÖZ SAĞLIĞINI KORUYALIM!

Öğrenciler her yıl okullara kayıt yaptırırken tam gördüklerine dair göz
doktorundan alınmış bir raporu kayıt evraklarına eklenmesinin şart koşulmalıdır. Bu bazı ülkelerde uygulanmaktadır.

Gözlerimiz adeta beyinin bir uzantısı gibi çalışır. Gözlerimiz vücudumuzun Dünya’ya açılan penceresidir. Hayatı gözlerimizle algılarız. Gözlük çocuklarınızın gözünü Dünya’ya açabilir. Görmedeki bu kayıplar aileleri ile bireylerin etkilenmesine, çok sayıda insanın acı çekmesine sebep olmaktadır.
Eğitim alanında görme kusurlarının giderilmesi ve mutlaka periyodik olarak görme testi ve muayenesi yapılması gerekir.
Trajikomik olan şudur ki, kırılma kusurları düzeltilemez değildir. Görme kusurları az bir masrafla restore edilebilir. Gözlük öğrencilerin ders başarısını ve performansını yükseltir. Gözlük çağdaş modern bir toplum inşa etmeninde anahtarıdır. Öğrendiklerimizin yüzde 83’ü gördüklerimiz sayesinde, gözlerimizle elde ederiz. Görmeyen çocuk öğrenemez.
Okul çağı gelişme dönemidir. Çocuklarımız bu dönemde bir yandan korunaklı yuvalarından çıkıp toplum içine girmenin yaratabileceği ruhsal ve sosyal sorunlarla, bir yandan da yoğun bir öğrenme döneminin yaratabileceği stresle baş etmek zorunda kalabilirler. Öğrencinin bu süreçten başarılı bir biçimde çıkabilmesinin en temel şartı sağlıklı
olmasıdır. Özellikle görmeyle ve işitmeyle ilgili sağlık sorunları erken dönemde teşhis ve tedavi edilirse öğrencinin okul başarısı şansı artırır.

Özellikle görmeyle ve işitmeyle ilgili sağlık sorunları erken dönemde teşhis
ve tedavi edilirse öğrencinin okul başarısı şansı artar. Her yaşta gerekli bütün muayeneler mutlaka periyodik yapılmalıdır. Okul çağı çocukların
büyüme ve gelişme dönemidir.
OKUL TARAMALARINDA SIKÇA RASTLANAN GÖZ HASTALIKLARI
1- Şaşılık: Şaşılık, gözlerin birbirine paralel bakmaması olarak tanımlanabilir. Gözlerin bir tanesi hedefe bakarken diğeri başka bir yere yönelmiştir. Şaşılık tek gözde ise genellikle şaşı göz az görür
ve tembel kalır. Şaşı gözlerde derinlik hissi yoktur veya çok az gelişmiştir. Çocukluk çağındaki şaşılıkların en sık rastlanılanları içe ve dışa şaşılıklardır. Tek ya da çift taraflı olabilirler. İçe şaşılığa genellikle
hipermetropluk bulunanlarda rastlanır. Bu şaşılıklar bazen sadece uygun gözlüklerin kullanılmasıyla düzelebilir. Gözlükle tam olarak düzelemeyen
şaşılıkların ise ameliyatla düzeltilmeleri gerekir.  Çocukluk çağında dışa kayan gözlerde çoğunlukla miyopluk mevcuttur. Dışa kayma bazen
gizli bazen aşikâr olabilir. Bu tip şaşılıkta güneş ışığı gizli şaşılığı aşikâr hale getirebilir. Çocuk, güneşte dışa kayan gözünü tek taraflı kapatma eğiliminde olur. Şaşılıkların en önemli nedenlerinden biri de
göz kaslarında felç olmasıdır. Bu felçler doğuştan mevcut olabilirler ya da kazalar sonucu göz kaslarının hasarlanması ile ortaya çıkabilirler.
2- Kırma Kusurları: Okul çağındaki çocuklarda en sık görülen göz hastalığı kırma kusurları miyopluk, hipermetropluk veya astigmatlık şeklinde olabilir. Miyopluk genellikle öğrencinin sınıf tahtasındaki yazıları okuyamaması ile kendini belli eder. Hipermetroplukta da uzak ve yakını görmede zorluk söz konusu olabileceği gibi çocuklarda uyum denilen
odaklama yeteneği ile hipermetropluk gizlenebileceğinden 

görme tamamen normal de olabilir. Fakat sürekli uyum yapmak göz yorgunluğuna sebep olarak öğrencide göz ve baş ağrısı yapar.
Astigmatlık sıklıkla baş ve göz ağrısı, okuma isteksizliği gibi şikâyetlere yol açar. Öğrencinin bazı harfleri net, bazı harfleri bozuk gördüğü dikkatli
öğretmenlerce fark edilebilir. Hipermetropluk ve astigmatlığa bağlı görme
bozuklukları uzun süre gizli kalarak fark edilmeyebilir. Özellikle bir gözü sağlıklı olan öğrencilerde diğer gözdeki görme kusuru ileri yaşlara kadar fark edilmeyebilir. Bu durum çocuğun okul başarısını etkileyebilir.
3- Göz Tembelliği: Göz tembelliği, toplumda sık rastlanan, fark edilmesi zor ve fark edildiği zaman genellikle tedavi aşamasını geçmiş bir durumdur.
Göz tembelliği kısaca kullanılmayan görme sinirinin beynimizce iptal edilmesi olarak tanımlanabilir. Gözün öndeki kırıcı ortamlardan görüntü bir şekilde sinir tabakasına ulaşamazsa ya da bulanık olarak
ulaşırsa çocukluk çağındaki kişilerde göz tembelliği gelişir.
Göz tembelliğinin sık görülen nedenleri şaşılık ve yukarıda bahsettiğimiz kırma kusurlarıdır. Şaşılıkta iki göz ayrı ayrı yönlere bakar. Beyne iki ayrı görüntü gider ve çift görme meydana gelir. Bunu engellemek
için çocuklarda beyin, gözlerden birinden gelen görüntüyü iptal eder ve tek gözle görme sağlanır. Görüntüsü iptal edilen gözde tembellik
gelişmeye başlar.
4 – Kırma kusurları: İki göz arasında kırılma kusuru farkı fazlaysa ya da iki gözde de yüksek astigmatlık, hipermetropluk kusurları varsa göz tembelliği gelişebilir. Göz tembelliğinin tedavisi ilk altı yaş içinde
yapılmalıdır. On yaşından sonraki tedaviler genellikle yararlı olmamaktadır. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa alınacak sonuç da o kadar başarılıdır. Tedavi biri göz tembelliğine yol açan faktörün, diğeri de göz tembelliğinin kendisinin tedavisi olmak üzere iki basamaktan oluşur. Göz tembelliğinin kendisinin tedavisi iyi gören gözü kapatarak tembel gözü
çalışmaya sevk etmek şeklinde yapılır.
5 – Renk görme bozuklukları: Renk görme bozukluklara özellikle yeşil ve kırmızı renklerin yeterince görülememesi şeklinde kendini belli etmektedir.
Taylan KÜÇÜKER

ayrıca kontrol edin

2018 Olağan Mali Yıl Genel Kurul Toplantımız

Değerli ortağımız, 2018 Olağan Mali Yıl Genel Kurul Toplantımız 28.04.2019 ( Pazar ) günü  saat …