Ana Sayfa / Genel / HAZIR OKUMA GÖZLÜKLERİ, SOSYETE PAZARI,CAMİ ÖNLERİ, İŞPORTA, OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ ve İNTERNET üzerinden SATIŞI ve REKLAMI YASAKTIR.

HAZIR OKUMA GÖZLÜKLERİ, SOSYETE PAZARI,CAMİ ÖNLERİ, İŞPORTA, OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ ve İNTERNET üzerinden SATIŞI ve REKLAMI YASAKTIR.

Presbiyopi, 40 yaşın üzerinde, ilerleyen yaşa bağlı olarak göz içi merceğin esnekliğini kaybetmesi ve yakın görmenin bozulması olarak tanımlanmaktadır. Bu bozulma aslında fizyolojikdir,bir hastalık değildir.40 yaşının üzerindeyseniz, yakın görmede problem yaşıyorsanız presbiyopi başlamış olabilir.

Yakın nokta gözden uzaklaşır. Bu tıpkı saçımızın beyazlaşması gibi doğal süreçtir. Gündüz bol ışıkta nispeten okuyabilen kişiler, gece azalan ışıkta, daha fazla ışık almak için pupillanın genişlemesi nedeniyle retinada olan imaj büyük ve dağınık olur, buda yakın çalışmayı zorlaştırır. Yaşın ilerlemesi ile azalan uyum kabiliyetinin (+) lenslerle yeniden sağlanması problemin çözümüdür. prespiyopi olan insanlar başlangıçta elindeki yazıyı gözünden uzaklaştırarak okumaya çalışır. Tren ya da hareketli vasıtalarda okumakta güçlük çeker. Bir göz hekimine muayene olarak bir yakın gözlüğü alması problemini çözer.
Presbiyopi, güneşin fazla olduğu Akdeniz bölgesinde UV radyasyonu etkisiyle daha erken yaşlarda başlar. Soğuk iklimlerin sürdüğü kuzey ülkelerinde biraz daha ileri yaşlarda oluşur. Rus edebiyatının zenginliği birazda buradan kaynaklanmaktadır.

****
Hazır okuma gözlüklerinin optisyenlik müesseselerinde, optisyenlik müesseseleri dışındaki yerlerde(sosyete pazarı, cami önlerinde, işporta, market, parfümeri vs) , İnternet üzerinden satışı ve Reklamı yasaktır.
ÜTS kayıtları yoktur. Optisyenlik müesseselerinde satılması da yasaktır.

VATANDAŞLARIMIZIN, HAZIR OKUMA GÖZLÜKLERİNİ DÜZENLİ GÖZ MUAYENESİNE BİR ALTERNATİF GİBİ KULLANMASI HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN CİDDİ RİSK YARATIR.
Hazır okuma gözlükleri sağlık okuryazarlığının ilkokul 2 seviyelerinde olduğu ülkemizde bilgi eksiliği ve ucuz olduğu için tercih edilmektedir. Asla hiçbir durumda TV seyretmek gibi uzak görüş gerektiren durumlarda ve araba sürerken kullanılmamalıdırlar.

Avrupa’da marketlerde, eczanelerde reçetesiz olarak geçici kullanımlar için satılan hazır yapılmış gözlükler, daha çok büyütme gözlüğü ya da aparatı olarak isimlendirilir. Optisyenlik müesseselerinde üretilen kişiye özel optik sağlık gereci ile benzeşen bir yönü bulunmamaktadır Avrupa’da iki gözü arasındaki derece farkının 1 diyoptriden fazla olduğu görülüyor, Bu oran nüfusun %2 ila 15 arasındadır. bu kişilere anizometrop deniyor (Her iki gözde kırma gücü birbirinden farklı kişi). Aradaki fark büyüdükçe, belirtilerin oluşma riski yükseliyor.

İnsanlarda %51 oranında da astigmatisma bulunur. Böyle bir durumda Sph lenslerle yeterli görmeyi sağlayacağını iddia etmek optik sağlık gereci gibi değerlendirmek doğru değildir.
Bu yüzden bu hazır yapılmış gözlükler yeterli iyi görmeyi, düzeltmeyi sağlayamaz. Gözlüğün her iki gözünde de aynı siferik diyoptri de lens takılıdır (+1.00-+3.00 ) Üstelik bu yaşlarda muayenesiz bu gözlüklere özendirmek, körlüğe sebep olacak hastalıkların tespitinin de atlanmasına sebep olur(glokom, retina dekoltmanı,)
Bu tip gözlüklerin belli bir ucuzluğu temini için cam ve çerçevesinde kullanılan malzemenin kalitesi de her zaman düşüktür. Ülkemizde internet ve işporta da satılan hazır yapılmış gözlükler her türlü hurda malzemeden Uzakdoğu ülkelerinde üretilerek daha çok kaçak yollarla ülkemize sokulmakta, kontrolsüz denetimsiz sürdürülmesi, kullanımına göz yumulması da göz ve görme sağlığı açısından tehlike oluşturmaktadır.
Körlüğe neden olan hastalıkların erken teşhis ve tedavisini geciktirir. Çok sayıda sağlık problemine sebep olur.

Camları düşük abbe değerinden dolayı kromatik aberasyona sebep olur. Çerçeveler belli bir standarda göre üretilme-dikleri için alerji ve tahriş yapabilir.

Hazır okuma gözlüklerinde merkezleme yapılmadığı için prizmatik etki meydana gelecek, vatandaşlarımız, Gözünde zorlanma, baş ağrısı, çift görüş, mide bulantısı, göz yaşarması, kaşınma ve yorgunluk gibi rahatsızlığa yol açabileceğinin farkında olmalıdır.
Optisyenlik müesseselerinde gözlük kişiye özel olarak üretilir. Prizmatik etki meydana gelmemesi için camın optik merkezinden bakması temin edilir. Hazır okuma gözlüklerinin optisyenlik müesseselerinde, optisyenlik müesseseleri dışındaki yerlerde ve İnternet’te satışı ve Reklamı yasaktır.

Taylan Küçüker

……………………………………………………………………………
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: B.10.0.THG.0.79.00.02/37645 07/10/2008
Konu: Hazır Okuma Gözlüğü
ANADOLU GÖZLÜKÇÜLER VE OPTİSYENLER DERNEKLERİ FEDERASYONU
Cumhuriyet Mah. Umur Sok. Sultan İşhanı No:2/4
Melikgazi/Kayseri
Hazır okuma gözlükleri konusunda Bakanlığımıza göndermiş olduğunuz 14.04.2008 tarih ve 47 sayılı yazınız incelendi.
5193 sayılı Optisyenlik Hakkında kanunun 4 üncü maddesinde Numaralı (Mihraklı) gözlük camı ve gözlük çerçevesi satmak, gözlük montajı ve her türlü reçeteli lens satışı yapmak üzere optisyenlik mesleğini icra edebilmek için, optisyenlik alanında en az ön lisans seviyesinde. Mesleki eğitim ve öğretim veren yüksekokul mezunu olmak gerekir ve 6ncı maddesinde. “optisyenler, yalnız koruyucu gözlükleri, güneş gözlüklerini ve göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini ve gözlük çerçevelerini satabilir. Hükmolmuş ve optisyenlik hakkında Yönetmenliğin 25 inci maddesinin (k) bendinde de “Müessese dışındaki bir atölyede numaralı gözlük camı montajı yapılması yasaktır” hükmü getirilmiştir.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği hazır okuma gözlüklerinin optisyenlik müesseselerinde, optisyenlik müesseseleri dışındaki yerlerde ve İnternet’te satışı yasaktır.
Bilgilerinize rica ederim.

Dr.Ş.Serdar MERCAN
Bakan. a
Genel Müdür Yardımcısı V.

 

ayrıca kontrol edin

CAM FİYAT GÜNCELLEMESİ