Ana Sayfa / Duyurular / İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ OPTİSYENLİK MÜESSESELERİNE GÖNDERDİĞİ YAZI İLE ,”REKLAMLARINI ACİLEN SONLANDIRMALARINI İSTEDİ”

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ OPTİSYENLİK MÜESSESELERİNE GÖNDERDİĞİ YAZI İLE ,”REKLAMLARINI ACİLEN SONLANDIRMALARINI İSTEDİ”

Özel Hastaneler, Özel Dal Merkezleri, Üniversite ve Kamu Hastaneleri içerisinde bulunulan Dijital Ekranlar, Monitörler, Panolar vb. yollarla yapılan reklam ve tanıtımların belirli merkezlere yönlendirildiği, haksız kazanç temini ve benzer merkezler arasında haksız rekabete sebebiyet verildiği sözlü ve yazılı olarak Müdürlüğümüze bildirilmektedir. Bu doğrultuda, Müdürlüğümüzce ruhsatlandırılmış Optisyenlik Müesseseleri, Eczaneler, Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri, İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezleri ile Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezleri hakkında yapılan Reklam ve Tanıtımlar var ise çok acilen sonlandırılmasının sağlanması, mevzuata aykırı hareket edenlerin tespiti halinde Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Biriminin ilgi sayılı yazısı ekte sunulmuş olup belirtilen hükümler doğrultusunda işlem tesis edilecektir. Önemle bilgilerinize sunulur. iyi çalışmalar.

Yazıyı görüntülemek için lütfen tıklayınız.
Reklam Hk._Ek

 

ayrıca kontrol edin

CAM FİYAT GÜNCELLEMESİ