Ana Sayfa / Yaşam / LAZER AMELİYATLARINDA ÇOK SEYREKTE OLSA KÖR OLMA RİSKİ VARDIR

LAZER AMELİYATLARINDA ÇOK SEYREKTE OLSA KÖR OLMA RİSKİ VARDIR

Son günlerde lazer ameliyatları ile ilgili etik dışı pazarlama uygulamaları reklamlarla arttı. Sağlıkla ilgili dürüst bir iletişimde reklâm-propaganda etik değildir.

İnternet sitelerinde, reklam panoların da yer alan lazer cerrahisine davet eden ifadelerin, tabip tarafından uygulanması gereken tıbbi işlemlere yönelik talep yaratıcı nitelikte olduğu; bu nedenle, söz konusu tanıtımların bilgilendirme kapsamını aşarak “reklam” niteliğindedir. Sağlık alanında çalışan kuruluşların faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandırdığı ve kuruluşa yönlendirme yaparak, diğer kuruluşlar açısından haksız rekabete yol açmaktadır.

– 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

– Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

– Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin 5/c maddesi,

– Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesi,

– Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 26 ve 32 nci maddeleri,

– 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesi ; Hükümlerine aykırıdır.

Kim size “gözlüğünüzden kurtulabilirsiniz” diyorsa, sizin için asla gerçekleşmeyecek bir dua ediyor olabilir. “gözlüğünüzden kurtulun, gözlüğünüzü atın” kartal gözü… Bu davetlerin karşı konulamaz dayanılmaz bir çekiciliği ve cazibesi vardır. Reklâmlar gözlük kullanıcılarının beklentileri yükseltmekte, asla gerçekleşmeyecek vaatlerle bilinçaltlarına, beyinlere kazınmaktadır. Bu aşamadan sonra gözlük kullanıcısına hangi lasik komplikasyonunu anlatırsanız anlatın dinlemez. Artık onun beklentisi kartal gibi, süper vizyon görmek ve gözlükten kurtulmaktır, Bu yaklaşım tarzı bilimsel olmadığı gibi, toplumun ve fertlerin göz ve görme sağlığı açısından da etik değildir. İnsanların bilgisizliği istismar edilerek talep yaratılıp cerrahi işleme yönlendirilmektedir. Lasik Cerrahisi, oftalmoloji alanında hızla gelişen teknolojik bir alandır. Bugün mükemmel, muhteşem EN HIZLI EN YENİ diye topluma takdim edilen teknolojiler yarın ömrünü tamamlayıp bir tıp felaketi olabilmektedir. Geçmişi kapsayan bir inceleme yapıldığında bu acıları çeken insanları görürüz. Günümüzde bu alanda kullanılan hiçbir teknoloji son ve mükemmel değildir. Gelişme süreci devam edecektir. Belki günümüzde kullanılan teknolojiler dört yıl sonra, ilkel bulunacaktır

İMZALADIĞINIZ ONAY BELGESİNİ DİKKATLİCE OKUYUN BİR SURETİNİ MUTLAKA ALIN

Göz klinikleri refractive cerrahi yaptırmaya karar veren hastalardan yazılı imzalı bir onay almaktadır. Bir öneri imzaladığınız bu belgeyi bir gün önce alarak mutlaka okuyun, okumadan imzalamayın. Hastaneye ödediğiniz ücret faturasını muhafaza edin, hekimle yapacağınız görüşmeyi kayıt altına alın, imzaladığınız onay belgesinden bir suretini de kendinize almayı unutmayınız. Gözün kırılma kusurlarının lazer cerrahisi ile düzeltilmesi son yılların en tartışmalı konusudur. Lazerle yapılan bu işlem, Sağlık bakanlığının hukuki görüşüne göre kişinin isteğine bağlı estetik kozmetik cerrahidir, sağlık açısından yapılma zorunluluğu da yoktur. Başarı oranı propagandalarda söylendiği gibi %100 değildir. Uzun dönemde göz üzerinde ne gibi etkiler yaratacağı hakkında elde edilmiş bir bilgi veri tabanı yoktur. En büyük risk de budur. Lasik ameliyatlarının %5 oranında görülen geri dönüşümü olmayan riskleri vardır.36 ay kadar sonra bile görülebilen “ektazi” denilen kornea erimesi riski, kornea nakline kadar götürür ve bunun tedavi masrafları daha yüksektir. En tehlikeli ve feci lasik koplikasyonlarından olan Ektazi (kornea erimesi ) olmuş Ektazi olmuş insanlar, bütün Dünyada olduğu gibi maalesef ülkemizde de bulunmaktadır. Bazı komplikasyonlar aylar, yıllar sonra ortaya çıkabilmektedir. Lazer(Lasik) sağlam, saydam, şeffaf göze uygulanan ve geri dönüşümü olmayanestetik bir cerrahi yöntemdir. Göz statik(Durağan) yapıda bir organ değil, yaşayan ve yaşlanan bir organdır. Bu nedenle ömür boyu refraksiyon kusurlarını düzeltme iddiası bilim dışıdır. Bunu hiç kimse garanti edemez. İnsanın görme kusuru zamanla değişir, cerrahi işlem, refraksiyon kusurunu hayat boyu düzeltmez. Her şey düzgün gitse dahi 40 yaşından sonra presbiyopi dediğimiz, yakın görme kusuru meydana gelecektir.

LAZER AMELİYATLARININ GİZLENEN KARANLIK YÜZÜ

Operasyon sırasında kornea üzerinde keserek açılan Flap( kapakçık) asla tamamen iyileşmez, yıllar sonra bir darbede tekrar yerinden oynayabilir. Lasik olmuş kişi kornea vericisi olamaz. Bu ameliyat kornea dokusunun yapısal sağlamlığını azaltır. Kapağın(flap) altında bırakılan korneayla ilgili yatağın emniyetli olduğu söylenen miktarı, sadece bir tahmindir. Flap kırışıklığı, Kornea delinmesi, çok nadir de olsa Bıçağın ön kamaraya girmesi, Kalıcı körlük gibi ciddi sonuçlar çok az oranda da olsa maalesef ortaya çıkabilir. Numaranın geri dönmesi sebebi tam olarak bilinmemektedir. Yetersiz düzeltmenin aksine numaranın geri dönmesi daha geç, genellikle bir ay sonra gelişmektedir. Yüksek miyoplarda sık karşılaşılan bir problemdir. Fazla düzeltme, düzenli yada düzensiz astigmatizma, enfeksiyon,

Gece görme güçlükleri, gözü kamaştırıcı biçimde parlama, ışık halkası, sisli, puslu görüntü algılaması, gözde yabancı cisim varmış hissi, ağrı, kuru göz oluşması, ömür boyu suni gözyaşı damlası kullanılması. Yıldız patlaması, ışık saçılması, hayalet görüntü, Loş ışıkta objelere bakıldığında çift görme, gece trafikte araç sürerken güçlükler, Hale ışık halkası oluşmuş bir görüntü algılaması, bu oran %22–30 olguda bildirilmektedir-FDA. Yüksek refraksiyon kusuru olanlarda küçük optik zon kullanılmasına bağlı olarak daha sık görülmektedir. Eğer lasik işlemi geniş pupillaya sahip miyoplara uygulanmışsa bu komplikasyon kaçınılmazdır. Kimsenin gece görüşü bu teknolojiler tarafından mükemmelleştirilememektedir. Gece görüşündeki azalmanın asla geri dönüşümü de yoktur. İnsanın kartal gibi görebileceği iddiası bilim dışıdır. Dünya tıp litaratüründe kartal gözü diye bir cerrahi işlem tanımlaması yoktur. Lasik işleminin tekrarlanması miyopinin ilerlemesine engel değildir. Epitel yürümesi, kornea erimesi maalesef en önemli komplikasyon olma özelliğini sürdürmektedir. Görme kusurlarının  düzeltilmesinde kullanılan gözlük atılacak kurtulacak bir sağlık gereci değildir. Gözlük çağdaş modern bir toplum inşa etmenin anahtarıdır.

Görme kusuru insanın en yakın dostudur. İnsan dostundan kurtulabilir mi? Gözlük en uygun, ucuz, hiçbir yan etkisi olmayan tek optik sağlık gerecidir.

Sağlıkla ilgili dürüst bir iletişimde reklâm-propaganda etik değildir; Lasik Cerrahisi, reklâmı yapılan ürünler gibi bir mal olarak pazarlanamaz. Sağlık alanında reklam çok sayıda sağlık problemine ve kısıtlı kamu sağlık bütçesinde israfa neden olur. Bizler çağdaş insanlarız. Çağdaş olmak teknoloji kullanmayı gerektirir. Bizler lazer teknolojisine değil, etik dışı pazarlanma uygulamalarına ve vatandaşlarımızın bu konudaki bilgi eksikliğinin istismar edilip cesaretlendirilerek, cerrahiye yönlendirilmesine karşıyız. Yapılan reklamlar maalesef gerçeği yansıtmıyor. Lazer ameliyatları, gözün kırılma kusurlarının düzeltilmesi için tek ve kesin bir çözüm olduğuna inandırılmakta LASİK cerrahisi yaptıran gözlük kullanıcısı yaşamı boyunca bir daha gözlük kullanmayacağına inanmakta, görme keskinliğinin daha da yükseleceğine yaşamı boyunca süreceğine ve yine yaşamı boyunca gözle ilgili bir problem yaşamayacağına inanmaktadır. Uzak görme kusuru olan birçok kişi, bu problemini çözmek için lazer cerrahisini düşünüyor ve sırf gözlüklerden kurtulmak uğruna, cerrahinin risklerini hiç dikkate almadan ameliyat olma kararı verebiliyor.

 

Taylan KÜÇÜKER

Gözkoop Eğitim ve Mevzuat Komisyonu Başkanı

ayrıca kontrol edin

Merdiven altı Gözlük Almayın

Yaz aylarına yaklaşırken güneş gözlüğü kullanımı da artmaya başlamasıyla, kalitesiz gözlüklerin zararlarına dikkat çekiliyor. Konuyla …