Mustafa Kemal Atatürk

Memleketimizin kurtuluş çarelerinden biri de kooperatif şirketleri kurmaktır!