Ana Sayfa / Genel / TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODALARI HAKKINDA

TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODALARI HAKKINDA

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinden:

22.06.2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un 7063 sayılı Kanun ile eklenen geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne dayanılarak Birliğimizce hazırlanmış bulunan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği, 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmiş; mezkûr geçici 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası hükmü gereğince Birliğimiz Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan 30-31.05.2019 tarihli ve 2019/3 sayılı karar ile, Ülkemizde faaliyet gösterecek ve aşağıdaki listede isimleri, merkezleri ve kapsadığı iller belirtilmiş olan optisyen-gözlükçüler odaları kurulmuştur.

1- 5193 sayılı Kanun’un geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, “Oda kurulan illerde ve bölgelerde faaliyette bulunmakta olan meslek mensupları, odaların kuruluşundan itibaren üç ay içinde odaya kayıt olmak zorundadır.” hükmü yer almakta olup meslek mensuplarının odaya kayıt olmaları zorunludur. Bu duyurunun yürürlük tarihinden itibaren işleyecek olan (3) aylık sürenin uzatılması kanunen mümkün değildir. Bu bakımdan öngörülen (3) aylık süre sonunda ilgili ilin optisyen-gözlükçü odasına kayıt yaptırmamış olanların; çalışmakta oldukları optisyenlik müesseselerindeki mesul müdürlük görevi ile diğer meslekî görevlerinden ayrılmaları gerekecek ve mesleklerini icra edemez duruma düşeceklerdir. Bu suretle görevinden alınan kişilerin yerine odaya kayıt yaptırmış olan meslek mensuplarının atanmaları gerekli olacaktır.

1.1- Zikredilen geçici maddenin beşinci fıkrasında kesin olarak belirtilen (3) aylık sürenin sonunda optisyen-gözlükçü odasına kayıt yaptırmamış olanlar, daha sonra kaydını yaptırmış olsalar bile, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin geçici 5 inci maddesi gereğince, odaların yapılacak olan ilk genel kurullarına katılamayacak, oda organları ve Büyük Genel Kurul temsilcilikleri için aday olamayacak ve aday da gösterilemeyecektir.

2- Odaların kurucu yönetim, denetleme ve disiplin kurulları, yapılmış ve yapılacak olan başvurular değerlendirilerek Birliğimiz Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenip görevlendirilecektir.

2.1- Odaların kurucusu olarak görev almak isteyen meslek mensupları, bu duyurunun yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Birlik Merkez Yönetim Kurulu’na başvurabilirler.

2.2- Odalara kayıt olmak için gerekli olan bilgi ve belgeler, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin 55 inci maddesinde belirtilmiş olup; hâlen mesleklerini icra etmekte olan optisyenler ve gözlükçüler, detaylı bilgi almak için odaların kurucu yönetim kurullarının adres ve diğer iletişim bilgilerini Birliğimiz Merkezinden öğrenebilirler.

2.3- Kanun’a ve Yönetmeliğe göre odaya kayıt olmaları ihtiyarî olan optisyenler ve gözlükçüler de aynı usûle göre odaya kayıt yaptırabileceklerdir.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği
Meşrutiyet Cad. Konur Sok.
No: 41/17/ Kızılay/ANKARA
0312 419 38 11- 0312 419 38 12

TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODALARI
1) I. Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası: İstanbul merkez olmak üzere (İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ)

2) II. Bölge Ankara Optisyen-Gözlükçüler Odası: Ankara merkez olmak üzere (Ankara, Çankırı, Çorum, Eskişehir ve Kırıkkale)

3)III. Bölge İzmir Optisyen-Gözlükçüler Odası: İzmir merkez olmak üzere (İzmir)

4) IV. Bölge Antalya Optisyen-Gözlükçüler Odası: Antalya merkez olmak üzere (Antalya, Burdur ve Isparta)

5) V. Bölge Bursa Optisyen-Gözlükçüler Odası: Bursa merkez olmak üzere (Bursa, Bilecik ve Yalova)

6) VI. Bölge Konya Optisyen-Gözlükçüler Odası: Konya merkez olmak üzere (Konya ve Karaman)

7) VII. Bölge Kocaeli Optisyen-Gözlükçüler Odası: Kocaeli merkez olmak üzere (Kocaeli, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Sakarya ve Zonguldak)

8) VIII. Bölge Mersin Optisyen-Gözlükçüler Odası: Mersin merkez olmak üzere (Mersin)

9) IX. Bölge Kayseri Optisyen-Gözlükçüler Odası: Kayseri merkez olmak üzere (Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir)

10) X. Bölge Adana Optisyen-Gözlükçüler Odası: Adana merkez olmak üzere (Adana, Aksaray ve Niğde)

11) XI. Bölge Samsun Optisyen-Gözlükçüler Odası: Samsun merkez olmak üzere (Samsun, Amasya, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Tokat ve Trabzon)

12) XII. Bölge Balıkesir Optisyen-Gözlükçüler Odası: Balıkesir merkez olmak üzere (Balıkesir ve Çanakkale)

13) XIII. Bölge Muğla Optisyen-Gözlükçüler Odası: Muğla merkez olmak üzere (Muğla)

14) XIV. Bölge Aydın Optisyen-Gözlükçüler Odası: Aydın merkez olmak üzere (Aydın ve Uşak)

15) XV. Bölge Manisa Optisyen-Gözlükçüler Odası: Manisa merkez olmak üzere (Manisa ve Kütahya)

16) XVI. Bölge Denizli Optisyen-Gözlükçüler Odası: Denizli merkez olmak üzere (Denizli ve Afyonkarahisar)

17) XVII. Bölge Gaziantep Optisyen-Gözlükçüler Odası: Gaziantep merkez olmak üzere (Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya)

18) XVIII. Bölge Hatay Optisyen-Gözlükçüler Odası: Hatay merkez olmak üzere (Hatay ve Osmaniye)

19) XIX. Bölge Güneydoğu Optisyen-Gözlükçüler Odası: Şanlıurfa merkez olmak üzere (Şanlıurfa, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van)

20) XX. Bölge Kuzeydoğu Optisyen-Gözlükçüler Odası: Sivas merkez olmak üzere (Sivas, Ardahan, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars ve Tunceli) 5692/1-1

ayrıca kontrol edin

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun