Ana Sayfa / Genel / Türk Optisyen Gözlükçüler Birliğinin yönetmelikleri

Türk Optisyen Gözlükçüler Birliğinin yönetmelikleri

ANKARA (AA) – Anayasa Mahkemesi, Türk Optisyen Gözlükçüler Birliğince (TOGB) hazırlanacak yönetmeliklerin, Sağlık Bakanlığının uygun görüş vermesi şartıyla yürürlüğe konulmasını düzenleyen kanun hükmünü Anayasaya aykırı buldu.

Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, CHP, 7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesi ile 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’a eklenen bazı hükümlerin iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

Davayı esastan inceleyen Yüksek Mahkeme, “Birlik Merkez Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönetmeliklerin, Sağlık Bakanlığının uygun görüşüyle yürürlüğe konulacağı” şeklindeki kanun hükmünü iptal etti.

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinde, TOGB’nin, tüzel kişiliği haiz, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olduğu belirtildi.

Yönetmelikle düzenlenmesi öngörülen konuların, birlik faaliyetleri, karar alış usulleri, aidat tespiti, disiplin cezaları gibi birlikle ilgili iş ve işlemleri kapsadığı kaydedilen gerekçede, başvuruya konu kuralda, TOGB Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi için Sağlık Bakanlığının uygun görüş vermesi gerektiğinin belirtildiği aktarıldı.

Gerekçede, “Sağlık Bakanlığı uygun görüş vermediği sürece bu yönetmelikler Resmi Gazete’de yayımlanamayacağından ve dolayısıyla yürürlüğe girmeyeceğinden söz konusu uygun görüş idareye tanınan onama yetkisi niteliğindedir.” tespiti yapıldı.

Gerekçede, kuralın bu haliyle, TOGB’nin hemen hemen bütün faaliyet alanları ve işlemleriyle ilgili düzenlemelerde “onay” yetkisini Bakanlığa verdiği kaydedildi.

Böylesine geniş bir idari vesayet yetkisinin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının özerkliğiyle bağdaşmayacağı vurgulanan gerekçede, “Dolayısıyla kural, TOGB’nin Anayasa gereğince sahip olduğu idari özerkliği anlamsız hale getirmektedir.” denildi.

Kaynak : https://www.haberturk.com/ankara-haberleri/16994939-turk-optisyen-gozlukculer-birliginin-yonetmelikleri

ayrıca kontrol edin

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramımız Kutlu Olsun